2017 YILI MART AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Mart 2017

29995

Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Mart 2017

29999

Necmettin Erbakan Üniversitesi;

 Kalp ve Damar Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Mart 2017

30000

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Mart 2017

30000

Bitlis Eren Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2017

30002

Atılım Üniversitesi Demiryolu Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kapatıldı.

9 Mart 2017

30002

Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2017

30002

Kastamonu Üniversitesi İslam Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2017

30002

Uşak Üniversitesi Tarımsal ve Doğa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2017

30002

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Mart 2017

30003

Bartın Üniversitesi Dil Eğitim - Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Mart 2017

30003

Bursa Teknik Üniversitesi Otomotiv Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Mart 2017

30004

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Ankara İlinde Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

11 Mart 2017

30004

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Senoloji Araştırma Enstitüsü kuruldu.

11 Mart 2017

30004

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

11 Mart 2017

30004

Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

11 Mart 2017

30004

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

11 Mart 2017

30004

Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veteriner Fakültesi kuruldu.

11 Mart 2017

30004

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kuruldu.

11 Mart 2017

30004

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

11 Mart 2017

30004

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kuruldu.

11 Mart 2017

30004

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

11 Mart 2017

30004

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kuruldu.

11 Mart 2017

30004

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan AYRANCI atandı.

11 Mart 2017

30004

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA atandı.

11 Mart 2017

30004

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK atandı.

11 Mart 2017

30004

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mazhar BAĞLI atandı.

12 Mart 2017

30005

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Mart 2017

30006

Munzur Üniversitesi Jeotermokronoloji Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Mart 2017

30007

Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Mart 2017

30008

Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Mart 2017

30009

Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Mart 2017

30009

Selçuk Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Mart 2017

30011

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

19 Mart 2017

30012

İstanbul Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Mart 2017

30012

Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Mart 2017

30013

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Mart 2017

30013

İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Mart 2017

30016

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Mart 2017

30018

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde Sağlık Politikaları Enstitüsü (Ankara) kuruldu.

 

27 Mart 2017

30020

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi kuruldu.

27 Mart 2017

30020

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Mart 2017

30022

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Mart 2017

30022

Atatürk Üniversitesi;

 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatıldı.

29 Mart 2017

30022

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-03-02 15:47:20

2017 YILI ŞUBAT AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

5 Şubat 2017

29970

Gazi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Şubat 2017

29970

Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

6 Şubat 2017

29971

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Şubat 2017

29974

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 09.02.2017 tarihli ve 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıldı.

10 Şubat 2017

29975

2017/9761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;

İslami İlimler Fakültesi,

Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi,

Yabancı Diller Yüksekokulu

kuruldu.

11 Şubat 2017

29976

Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

12 Şubat 2017

29977

Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Şubat 2017

29977

Dicle Üniversitesi Göç ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Şubat 2017

29977

Gazi Üniversitesi;

 Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

13 Şubat 2017

29978

Dokuz Eylül Üniversitesi Yörük-Türkmen Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Şubat 2017

29978

İstanbul Üniversitesi;

 Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Şubat 2017

29978

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Şubat 2017

29978

Trakya Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Şubat 2017

29982

Ahi Evran Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Şubat 2017

29985

Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Şubat 2017

29986

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Şubat 2017

29986

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Şubat 2017

29986

Uşak Üniversitesi Lidya Bölgesi Arkeolojisi Uygulama Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Şubat 2017

29988

İstanbul Üniversitesi Osmanlı Arşivi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Şubat 2017

29989

Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair 6772 sayılı Kanun ile;

3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıldı.

26 Şubat 2017

29991

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2017-02-07 16:11:00

2017 YILI OCAK AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

2 Ocak 2017

29936

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Ocak 2017

29936

İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Öğrenci Kulüpleri kapatıldı.

2 Ocak 2017

29936

Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Ocak 2017

29936

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Ocak 2017

29937

Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Ocak 2017

29937

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Ocak 2017

29937

Türk Standartlar Enstitüsü Başkanlığının TRTEST Test ve Değerlendirme Anonim Şirketine iştirak etmesine dair 2016/9606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

 

8 Ocak 2017

29942

KTO Karatay Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Ocak 2017

29943

Atatürk Üniversitesi Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ocak 2017

29944

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ocak 2017

29944

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ocak 2017

29944

Pamukkale Üniversitesi Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

 

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne Abdullah Necat Birecik atandı.

12 Ocak 2017

29946

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

 

 

12 Ocak 2017

29946

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

 

12 Ocak 2017

29946

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;

 Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu,

Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

 

12 Ocak 2017

29946

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;

 Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu,

Kocaeli Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

 

12 Ocak 2017

29946

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

 

12 Ocak 2017

29946

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

 

15 Ocak 2017

29949

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ocak 2017

29949

Bursa Teknik Üniversitesi Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ocak 2017

29949

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

15 Ocak 2017

29949

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ocak 2017

29949

Gazi Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ocak 2017

29949

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Ocak 2017

29952

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Medeniyetler İttifakı Enstitüsü; İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandı.

19 Ocak 2017

29953

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaban Hayatı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ocak 2017

29954

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Uygulamalı Bilimler Fakültesinin adı Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

20 Ocak 2017

29954

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.

20 Ocak 2017

29954

 Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

21 Ocak 2017

29955

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği yayımlandı.

21 Ocak 2017

29955

Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği yayımlandı.

22 Ocak 2017

29956

Pamukkale Üniversitesi;

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu,

Sürekli Eğitim ve Program Geliştirme Merkezi kapatıldı.

22 Ocak 2017

29956

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT atandı.

22 Ocak 2017

29956

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet BİBER atandı.

22 Ocak 2017

29956

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ atandı.

22 Ocak 2017

29956

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Aydın DURMUŞ atandı.

22 Ocak 2017

29956

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM atandı.

22 Ocak 2017

29956

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK atandı.

22 Ocak 2017

29956

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ömer PAKİŞ atandı.

22 Ocak 2017

29956

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER atandı.

22 Ocak 2017

29956

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet AKGÜL atandı.

22 Ocak 2017

29956

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN atandı.

22 Ocak 2017

29956

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR atandı.

22 Ocak 2017

29956

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Murat TÜRK atandı.

23 Ocak 2017

29957

Mardin Artuklu Üniversitesi Küresel Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Ocak 2017

29957

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 23.01.2017 tarihli ve 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

 

19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda değişiklik yapıldı.

23 Ocak 2017

29957

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 23.01.2017 tarihli ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

29 Ocak 2017

29963

Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Ocak 2017

29964

Necmettin Erbakan Üniversitesi;

 İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-01-11 16:44:10

2016 YILI ARALIK AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Aralık 2016

29906

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne Ahmet Taşkın atandı.

2 Aralık 2016

29906

24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanun ile;

29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

3 Aralık 2016

29907

Başbakanlığın 2016/27 sayılı Genelgesi ile; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sekretaryasında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu oluşturuldu.

4 Aralık 2016

29908

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Aralık 2016

29908

Mustafa Kemal Üniversitesi;

 Üniversite Sanayi İşbirliği ve Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

5 Aralık 2016

29909

İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Aralık 2016

29909

Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Aralık 2016

29910

İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Aralık 2016

29911

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.

7 Aralık 2016

29911

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik ve Bilgisayar
Bilimleri Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

7 Aralık 2016

29911

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan;

 • Gülhane Askeri Tıp Fakültesinin adı Gülhane Tıp Fakültesi,
 • Hemşirelik Yüksekokulunun adı Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu,
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsünün adı Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak
  değiştirildi.

 

7 Aralık 2016

29911

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;

Spor Bilimleri Fakültesi,

Serik İşletme Fakültesi kuruldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

7 Aralık 2016

29911

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;

 Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

7 Aralık 2016

29911

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

7 Aralık 2016

29911

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; İslami İlimler Fakültesi kuruldu.

7 Aralık 2016

29911

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

7 Aralık 2016

29911

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kapatıldı.

9 Aralık 2016

29913

02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile;

25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıldı.

9 Aralık 2016

29913

02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile;

 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

9 Aralık 2016

29913

Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

12 Aralık 2016

29916

Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Aralık 2016

29916

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Aralık 2016

29920

Harp Akademileri Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı.

17 Aralık 2016

29921

Türkiye Kanser Enstitüsü Yönetmeliği yayımlandı.

 

18 Aralık 2016

29922

Bingöl Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Aralık 2016

29922

Selçuk Üniversitesi Küçükbaş Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Aralık 2016

29923

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

19 Aralık 2016

29923

Mustafa Kemal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

20 Aralık 2016

29924

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu İleri teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Aralık 2016

29924

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Bölgesi Tarih, Kültür ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Aralık 2016

29926

Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerine Dair Yönetmelik yayımlandı.

22 Aralık 2016

29926

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ahmet Aksu atandı.

23 Aralık 2016

29927

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kuruldu.

23 Aralık 2016

29927

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail YÜKSEK atandı.

26 Aralık 2016

29930

Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Aralık 2016

29931

Başbakanlığın 27.12.2016 tarihli ve 2016/30 sayılı Genelgesi ile; “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi” oluşturuldu.

 

28 Aralık 2016

29932

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatıldı.

30 Aralık 2016

29934

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-12-02 14:30:45

2016 YILI KASIM AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Kasım 2016

29875

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

1 Kasım 2016

29875

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Spor Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

1 Kasım 2016

29875

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar Enstitüsü kuruldu.

1 Kasım 2016

29875

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

1 Kasım 2016

29875

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İletişim Fakültesi kuruldu.

1 Kasım 2016

29875

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

1 Kasım 2016

29875

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kuruldu.

1 Kasım 2016

29875

Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

1 Kasım 2016

29875

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

1 Kasım 2016

29875

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

1 Kasım 2016

29875

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İlahiyat Fakültesinin adı Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

5 Kasım 2016

29879

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Kasım 2016

29880

Başkent Üniversitesi;

 Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Kasım 2016

29880

Mustafa Kemal Üniversitesi;

 Arıcılık ve İpekböceği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Zeytincilik Araştırma Merkezi kapatıldı.

7 Kasım 2016

29881

Dokuz Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Kasım 2016

29881

Erzincan Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Kasım 2016

29881

Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Kasım 2016

29881

Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Kasım 2016

29883

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar yayımlandı.

 

10 Kasım 2016

29884

Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Kasım 2016

29884

Işık Üniversitesi Finansal Yönetim ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Kasım 2016

29885

2016/24 Numaralı Başbakanlık Genelgesi ile; İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

 

11 Kasım 2016

29885

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

12 Kasım 2016

29886

Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

İstanbul Arel Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Kasım 2016

29886

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Katarında değişiklik yapıldı.

13 Kasım 2016

29887

Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Kasım 2016

29887

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN atandı.

13 Kasım 2016

29887

Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Kasım 2016

29893

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15.11. 2016 tarihli ve 1131 sayılı Kararı ile Kamu Başdenetçiliğine şeref Malkoç seçildi.

20 Kasım 2016

29894

İstanbul Arel Üniversitesi;

 Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Kasım 2016

29895

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Kasım 2016

29896

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Kasım 2016

29896

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatıldı.

 

24 Kasım 2016

29898

03.11.2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu yayımlandı ( Adalet Bakanlığında Bilirkişilik Kurulu, Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve Bilirkişilik Bölge Kurulları oluşturuldu).

24 Kasım 2016

29898

08.11.2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanun ile;

25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda değişiklik yapıldı.

24 Kasım 2016

29898

08.11.2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanun ile;

 

17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

24 Kasım 2016

29898

08.11.2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanun ile;

 

10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik yapıldı.

24 Kasım 2016

29898

08.11.2016 tarihli ve 6755 sayılı Kanun ile;

9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda değişiklik yapıldı.

24 Kasım 2016

29898

09.11.2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanun ile;

31/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunda değişiklik yapıldı.

24 Kasım 2016

29898

09.11.2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanun ile;

31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

24 Kasım 2016

29898

 10.11.2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanun ile;

10/7/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik yapıldı.

24 Kasım 2016

29898

10.11.2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanun ile;

 

14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

24 Kasım 2016

29898

16.11.2016 tarihli ve 6761 sayılı Kanun ile;

16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda değişiklik yapıldı.

24 Kasım 2016

29898

16.11.2016 tarihli ve 6761 sayılı Kanun ile;

 

28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapıldı (Ayvansaray Üniversitesi kuruldu).

24 Kasım 2016

29898

16.11.2016 tarihli ve 6761 sayılı Kanun ile;

28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapıldı (Fenerbahçe Üniversitesi kuruldu).

 

25 Kasım 2016

29899

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi kuruldu.

25 Kasım 2016

29899

Milli Savunma Üniversitesi Teşkilat Kararı yayımlandı.

27 Kasım 2016

29901

Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Kasım 2016

29904

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

2016-11-01 16:39:39

2016 YILI EKİM AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

2 Ekim 2016

29845

Devlet Hava meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Funda Makbule Ocak atandı.

3 Ekim 2016

29846

Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında değişiklik yapıldı (Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu).

4 Ekim 2016

29847

Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Ekim 2016

29848

Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Afyoncu atandı.

8 Ekim 2016

29851

Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

 

10 Ekim 2016

29853

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Ekim 2016

29855

Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Ekim 2016

29855

İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Ekim 2016

29857

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Ümit Yalçın atandı.

14 Ekim 2016

29857

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına Ömer Arısoy atandı.

14 Ekim 2016

29857

Kırklareli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Ekim 2016

29860

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Ekim 2016

29860

Giresun Üniversitesi Artırılmış Gerçeklik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Ekim 2016

29861

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Ekim 2016

29866

Adnan Menderes Üniversitesi Siyasal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Ekim 2016

29866

Afyon Kocatepe Üniversitesi;

Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Tuğla ve Kiremit Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

23 Ekim 2016

29866

Hacettepe Üniversitesi Yaşam Desteği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Ekim 2016

29866

Işık Üniversitesi Optomekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Ekim 2016

29866

Mersin Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Ekim 2016

29868

Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Ekim 2016

29868

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi;

 Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yönetim, Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Ekim 2016

29868

Işık Üniversitesi Bütünleşik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Ekim 2016

29868

Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Ekim 2016

29869

Pamukkale Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

26 Ekim 2016

29869

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Ekim 2016

29872

29. 10. 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK ile;

14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda değişiklik yapıldı.

29 Ekim 2016

29872

29. 10. 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK ile;

4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda değişiklik yapıldı.

29 Ekim 2016

29872

29. 10. 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK ile;

7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması, …Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

29 Ekim 2016

29872

29. 10. 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK ile;

 

31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

29 Ekim 2016

29872

29. 10. 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK ile;

 

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapıldı.

29 Ekim 2016

29872

Selçuk Üniversitesi Süstaşı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Ekim 2016

29873

Hitit Üniversitesi;

 Karadeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kuruldu.

Karadeniz Arkeolojisini Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

31 Ekim 2016

29874

Adnan Menderes Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2016

29874

Bartın Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2016

29874

Beykent Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2016

29874

Dumlupınar Üniversitesi Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2016

29874

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2016

29874

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kıyı Alanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2016

29874

Namık Kemal Üniversitesi Verimlilik Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2016

29874

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2016

29874

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-10-04 13:10:33

2016 YILI EYLÜL AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Eylül 2016

29818

01.09.2016 tarihli ve 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile;

14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda değişiklik yapıldı.

 

1 Eylül 2016

29818

01.09.2016 tarihli ve 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile;

14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

 

 

1 Eylül 2016

29818

01.09.2016 tarihli ve 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile;

5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

 

1 Eylül 2016

29818

01.09.2016 tarihli ve 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile;

31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

 

2 Eylül 2016

29819

02.09.2016 tarihli ve 2016/9132 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında değişiklik yapıldı.

4 Eylül 2016

29821

Gedik Üniversitesi;

 Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Eylül 2016

29822

Karadeniz Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Eylül 2016

29823

Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Eylül 2016

29824

20/08/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun ile;

 • 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapıldı (Rektör yardımcılarının görev süresi rektörün görev süresi ile sınırlandırıldı).
 • İstanbul Kent Üniversitesi,
 • Beykoz Üniversitesi,
 • İzmir Bakırçay Üniversitesi,
 • İzmir Demokrasi Üniversitesi kuruldu.

7 Eylül 2016

29824

20/08/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun ile;

 • “Celal Bayar Üniversitesinin” adı, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi” olarak değiştirildi.
 • “Niğde Üniversitesinin” adı, “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirildi.
 • “Tunceli Üniversitesinin” adı, “Munzur Üniversitesi” olarak değiştirildi.
 • “Yeni Yüzyıl Üniversitesinin” adı,  “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi” olarak değiştirildi.
 • “Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin” adı, “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” olarak değiştirildi.
 • “Gedik Üniversitesinin” adı, “İstanbul Gedik Üniversitesi” olarak değiştirildi.

7 Eylül 2016

29824

20/08/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun ile;

4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda değişiklik yapıldı (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kuruldu).

7 Eylül 2016

29824

20/08/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun ile;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bünyesinde Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) kuruldu.

8 Eylül 2016

29825

Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri Ve Çalışma Esasları

Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

9 Eylül 2016

29826

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk-İslam Kültür ve Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Eylül 2016

29826

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma  Merkezi kuruldu.

10 Eylül 2016

29827

Beykent Üniversitesi;

 Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Eylül 2016

29827

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Muhterem İnce atandı.

10 Eylül 2016

29827

Emniyet Genel Müdürlüğüne Selami Altınok atandı.

16 Eylül 2016

29829

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Eylül 2016

29829

Cumhuriyet Üniversitesi;

 Sürekli Eğitim Merkezi,

Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Recai Toydemir Sürekli Eğitim Merkezi kapatıldı.

17 Eylül 2016

29830

Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Eylül 2016

29830

Okan Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Eylül 2016

29831

Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin adı, Siirt Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirildi.

18 Eylül 2016

29831

Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Eylül 2016

29832

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Eylül 2016

29832

Selçuk Üniversitesi Ölçme, Değerlendirme, Belgelendirme ve Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Eylül 2016

29835

Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi Ana Statüsü yayımlandı.

 

23 Eylül 2016

29836

Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

23 Eylül 2016

29836

Süleyman Demirel Üniversitesi;

 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

24 Eylül 2016

29837

Harran Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Eylül 2016

29838

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Eylül 2016

29839

Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Eylül 2016

29839

Özyeğin Üniversitesi Optik Kablosuz Haberleşme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Eylül 2016

29841

Sakarya Üniversitesi Anayasa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-09-02 19:12:41

2016 YILI AĞUSTOS AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Ağustos 2016

29789

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Gür atandı.

2 Ağustos 2016

29789

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Ağustos 2016

29789

Trakya Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Ağustos 2016

29789

Trakya Üniversitesi Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

 

 

Düzce Üniversitesi;

 Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Su Altı Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İşletme Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

3 Ağustos 2016

29790

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünün adı Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü olarak değiştirildi.

3 Ağustos 2016

29790

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

3 Ağustos 2016

29790

Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

3 Ağustos 2016

29790

TED Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

3 Ağustos 2016

29790

Afyon Kocatcpc Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu

3 Ağustos 2016

29790

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

İskenderun Teknik Üniversites Rektörlüğüne bağlı olarak  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Mehmet Akil'Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bucak Teknoloji Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Mersin üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Anamur Uygulamalı Teknoloji ve işletmecilik Yüksekokulu kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

TED Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi kuruldu.

3 Ağustos 2016

29790

Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

3 Ağustos 2016

29790

İskenderun Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi kapatıldı.

3 Ağustos 2016

29790

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatıldı.

3 Ağustos 2016

29790

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi kapatıldı.

3 Ağustos 2016

29790

İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü kapatıldı.

3 Ağustos 2016

29790

Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

3 Ağustos 2016

29790

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

3 Ağustos 2016

29790

Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

3 Ağustos 2016

29790

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatım oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

4 Ağustos 2016

29791

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Ünal atandı.

4 Ağustos 2016

29791

Akdeniz Üniversitesi;

 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Ağustos 2016

29791

Kastamonu Üniversitesi Osmanlı Türkçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Ağustos 2016

29791

Süleyman Demirel Üniversitesi Davraz Yüksek İrtifa Sportif Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Ağustos 2016

29792

Mersin Üniversitesi;

 Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Ağustos 2016

29792

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Sivil Havacılık Yüksekokulunun adı Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu olarak değiştirildi.

5 Ağustos 2016

29792

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

5 Ağustos 2016

29792

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Keşan Sağlık Yüksekokulunun adı Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu olarak değiştirildi.

5 Ağustos 2016

29792

Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

5 Ağustos 2016

29792

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

5 Ağustos 2016

29792

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kuruldu.

5 Ağustos 2016

29792

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bulunan Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

5 Ağustos 2016

29792

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 26.07.2016 tarihli ve 263 sayılı Kararı ile Yirmiikinci Ceza Dairesi kapatıldı.

7 Ağustos 2016

29794

Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Ağustos 2016

29794

Karabük Üniversitesi;

 Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Ağustos 2016

29795

Süleyman Demirel Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Ağustos 2016

29796

Ahi Evran Üniversitesi;

 Anadolu Halk Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Ağustos 2016

29796

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ağustos 2016

29797

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımlandı.

 

10 Ağustos 2016

29797

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği yayımlandı.

12 Ağustos 2016

29799

Adnan Menderes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Ağustos 2016

29799

Erzurum Teknik Üniversitesi;

 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Ağustos 2016

29800

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adnan Kasman atandı.

13 Ağustos 2016

29800

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sait Bilgiç atandı.

 

13 Ağustos 2016

29800

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Tümay atandı.

 

13 Ağustos 2016

29800

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ömer Çomaklı atandı.

 

13 Ağustos 2016

29800

Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Talip Gül atandı.

 

13 Ağustos 2016

29800

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun atandı

13 Ağustos 2016

29800

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ yeniden atandı.

 

13 Ağustos 2016

29800

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Karaca yeniden atandı.

 

13 Ağustos 2016

29800

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu yayımlandı  (Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kuruldu).

 

13 Ağustos 2016

29800

Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MALTEPE-SEM) kuruldu.

14 Ağustos 2016

29801

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Ağustos 2016

29801

Yıldız Teknik Üniversitesi Membran Malzemeleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ağustos 2016

29802

Bilkent Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ağustos 2016

29802

Uludağ Üniversitesi;

 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

16 Ağustos 2016

29803

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Ağustos 2016

29804

17/08/2016 tarihli ve 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

31/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunda değişiklik yapıldı.

17 Ağustos 2016

29804

17/08/2016 tarihli ve 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda değişiklik yapıldı.

17 Ağustos 2016

29804

17/08/2016 tarihli ve 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

22/1/2015   tarihli  ve  6586  sayılı  Millî  Mayın  Faaliyet  Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda değişiklik yapıldı (Başkanlığın bağlı kuruluş statüsüne son verilerek, Milli Savunma Bakanlığının Merkez Teşkilatı içinde; İnşaat Emlak ve  Millî Mayın Faaliyet Merkezi Genel Müdürlüğüne dönüştürüldü).

 

17 Ağustos 2016

29804

17/08/2016 tarihli ve 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı înternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı (Telekominikasyon İletişim Başkanlığı kapatıldı).

17 Ağustos 2016

29804

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi;

 Kültür ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu,

Dilbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

18 Ağustos 2016

29805

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu,

19 Ağustos 2016

29806

Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

19 Ağustos 2016

29806

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ağustos 2016

29807

Akdeniz Üniversitesi Sera Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ağustos 2016

29807

Kastamonu Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2016

29808

Başkent Üniversitesi;

 Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

21 Ağustos 2016

29808

Fırat Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2016

29808

Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2016

29808

Kafkas Üniversitesi Geleneksel Aşık Sanatı ve Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2016

29808

Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2016

29808

Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ağustos 2016

29809

Aksaray Üniversitesi;

 Geleneksel Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sosyal Bilgiler ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ağustos 2016

29809

Avrasya Üniversitesi;

 Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

22 Ağustos 2016

29809

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi;

 Aile Şirketleri Yönetimi ve Danışmanlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Mesleki Eğitim ve Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Ağustos 2016

29811

Boğaziçi Üniversitesi İş Analitiği ve Müşteri İçgörüsü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Ağustos 2016

29811

Süleyman Demirel Üniversitesi;

 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu,

Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

26 Ağustos 2016

29813

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına Düzce Valisi Ali Fidan atandı.

26 Ağustos 2016

29813

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığına Suat Hayri Aka atandı.

26 Ağustos 2016

29813

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı kadro sayısı 5’e çıkarıldı.

26 Ağustos 2016

29813

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü kuruldu.

27 Ağustos 2016

29814

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi;

 Enstitüsü Edevlet Merkezi kapatıldı.

İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezinin ismi “İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi olarak değiştirildi.

 

28 Ağustos 2016

29815

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Ağustos 2016

29815

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Ağustos 2016

29816

İstanbul Ticaret Üniversitesi;

 Teknolojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Ağustos 2016

29816

Özyeğin Üniversitesi Enerji Verimli Elektronik, Aydınlatma Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Ağustos 2016

29816

TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-08-03 18:11:38

2016 YILI TEMMUZ AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

1 Temmuz 2016

29759

Gazi Üniversitesi Işık Temelli Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (Itam) kuruldu.

3 Temmuz 2016

29761

Sakarya Üniversitesi;

 Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Temmuz 2016

29762

Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant Dna ve Rekombinant Protein (Redprom) Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Temmuz 2016

29762

Trakya Üniversitesi;

 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

8 Temmuz 2016

29764

Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu,

8 Temmuz 2016

29764

Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Temmuz 2016

29764

Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Temmuz 2016

29765

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı (“BÜSEM” ibaresi “BAUSEM” olarak değiştirildi).

 

10 Temmuz 2016

29766

Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Temmuz 2016

29766

Süleyman Demirel Üniversitesi;

 Arama Kurtarma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı ( Merkezin adı; “Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezi” oldu).

Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

11 Temmuz 2016

29767

Dokuz Eylül Üniversitesi Çeviri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu,

11 Temmuz 2016

29767

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Temmuz 2016

29767

Yüzüncü Yıl Üniversitesi;

Limnojeoloji ve Oşinografi Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Temmuz 2016

29768

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Temmuz 2016

29768

Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Temmuz 2016

29768

Uludağ Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Temmuz 2016

29769

Sabancı Üniversitesi Nanotanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Arayüzeyler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Temmuz 2016

29769

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi;

 Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Temmuz 2016

29770

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Temmuz 2016

29771

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Temmuz 2016

29772

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı  Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Temmuz 2016

29772

Kocaeli Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Temmuz 2016

29773

Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz 2016

29774

Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Temmuz 2016

29775

Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği yayımlandı.

 

21 Temmuz 2016

29777

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları (Eskar) Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Temmuz 2016

29779

Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı (Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunun adı, Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu olarak değiştirildi).

 

23 Temmuz 2016

29779

23/07/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile;

Altın Koza (İpek) Üniversitesi (Ankara),

Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa),

Canik Başarı Üniversitesi (Samsun),

Fatih Üniversitesi (İstanbul),

Gediz Üniversitesi (İzmir),

İzmir Üniversitesi (İzmir),

Kanuni Üniversitesi (Adana),  

Melikşah Üniversitesi (Kayseri),

Mevlana Üniversitesi (Konya),

Murat Hüdavendigâr Üniversitesi (İstanbul),

Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul),

Şifa Üniversitesi (İzmir),

Turgut Özal Üniversitesi (Ankara),

Zirve Üniversitesi (İstanbul)

Kapatıldı.

 

23 Temmuz 2016

29779

01/07/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun ile 2575 sayılı Danıştay Kanununda değişiklik yapıldı.

23 Temmuz 2016

29779

01/07/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununda değişiklik yapıldı.

23 Temmuz 2016

29779

01/07/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun ile 4954 sayılı Adalet Akademisi Kanununda değişiklik yapıldı.

24Temmuz 2016

29780

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Küresel Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24Temmuz 2016

29780

Başkent Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24Temmuz 2016

29780

Selçuk Üniversitesi;

 Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25Temmuz 2016

29781

Giresun Üniversitesi Çevre Sorunları, Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Temmuz 2016

29783

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkındaki  668 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile;

25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda değişiklik yapıldı.

27 Temmuz 2016

29783

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkındaki  668 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile;

17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

27 Temmuz 2016

29783

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkındaki  668 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile;

10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik yapıldı.

27 Temmuz 2016

29783

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkındaki  668 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile;

9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda değişiklik yapıldı.

28 Temmuz 2016

29784

Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Erkan İbiş atandı.

28 Temmuz 2016

29784

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Alim Yıldız atandı.

28 Temmuz 2016

29784

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mustafa Kibar atandı.

28 Temmuz 2016

29784

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. İbrahim Uslan atandı.

28 Temmuz 2016

29784

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Ahmet Kızılay atandı.

28 Temmuz 2016

29784

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Süleyman Baykal atandı.

28 Temmuz 2016

29784

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök atandı.

28 Temmuz 2016

29784

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu atandı.

28 Temmuz 2016

29784

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Bahri Şahin atandı.

29 Temmuz 2016

29785

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent BOSTANOĞLU'nun  görev süresi, 30 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olarak bîr yıl uzatıldı.

29 Temmuz 2016

29785

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER İçişleri
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına atandı.

31 Temmuz 2016

29787

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.

 

31 Temmuz 2016

29787

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunda değişiklik yapıldı.

31 Temmuz 2016

29787

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

31 Temmuz 2016

29787

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

 

1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda değişiklik yapıldı.

31 Temmuz 2016

29787

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

1612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı.

31 Temmuz 2016

29787

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu yürürlükten kaldırıldı.

31 Temmuz 2016

29787

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda değişiklik yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-07-11 13:12:52

2016 YILI HAZİRAN AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Haziran 2016

29730

Gebze Teknik Üniversitesi Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Haziran 2016

29730

Gedik Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Haziran 2016

29732

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yayımlandı.

 

8 Haziran 2016

29736

2016/8870 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Güney Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev süreleri 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 9 Haziran 2016

29737

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Elmas Yaşar Bostancı atandı.

10  Haziran 2016

29738

Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10  Haziran 2016

29738

Süleyman Demirel Üniversitesi;

 Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uluğbey Karası Bağcılığı ve Şarap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kapatıldı.

 

12  Haziran 2016

29740

Maltepe Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12  Haziran 2016

29740

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kozmetik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13  Haziran 2016

29741

Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13  Haziran 2016

29741

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15  Haziran 2016

29743

İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17  Haziran 2016

29745

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17  Haziran 2016

29745

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. Bu kapsamda;

 • 14/6/1935 tarihli ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununun ek 1 inci maddesinde,
 • 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde,
 • 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde

değişiklik yapıldı.

20  Haziran 2016

29748

Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22  Haziran 2016

29750

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi;

 Sanayi İşbirliği, Girişimcilik ve İş Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

kapatıldı.

23  Haziran 2016

29751

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Yusuf Ziya Coşar  Bakanlık Müşavirliğine atandı.

23  Haziran 2016

29751

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı taşra teşkilatında değişiklik yapıldı (Bazı liman başkanlıklarında Gemi Sicil Müdürlüğü oluşturuldu).

25  Haziran 2016

29753

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hippoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26  Haziran 2016

29754

Sabancı Üniversitesi;

 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Veri Analitiği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26  Haziran 2016

29754

Tunceli Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28  Haziran 2016

29756

17.06.2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu yayımlandı.

29  Haziran 2016

29757

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23/06/2016 tarihli ve 1114 sayılı Kararı ile Sayıştay Başkanlığına Seyit Ahmet Baş seçildi.

29  Haziran 2016

29757

Hazine Müsteşarlığına Osman Çelik atandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-06-06 12:52:18

2016 YILI MAYIS AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

8 Mayıs 2016

29706

Siirt Üniversitesi Kariyer Araştırma Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Mayıs 2016

29709

2016/8800 sayılı BKK ile;

Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesinin sınır ve koordinatları değiştirildi.

11 Mayıs 2016

29709

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında XXIII. Ve XIV. Bölge Müdürlükleri kuruldu.

13 Mayıs 2016

29711

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne İsa Apaydın atandı

15 Mayıs 2016

29713

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Mayıs 2016

29715

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

17 Mayıs 2016

29715

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ticaret ve Fikrî Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Mayıs 2016

29716

2016/8835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak Karaman ilinde Polis Meslek Yüksekokulu kuruldu.

20 Mayıs 2016

29717

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne İsmail Kemaloğlu atandı.

20 Mayıs 2016

29717

03.05.2016 tarihli ve 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun yayımlandı. ( Komisyon, İçişleri Bakanlığı Merkez Örgütünde Sürekli Kurullar arasında yer aldı)

21 Mayıs 2016

29718

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.  Genel Müdürlüğüne (BOTAŞ) Burhan Özcan atandı.

23 Mayıs 2016

29720

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Mayıs 2016

29724

2016/13 Numaralı Başbakanlık Genelgesi ile kurul ve komisyonlarda görev alan Bakanlar Kurulu  üyeleri belirlendi.

27 Mayıs 2016

29724

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Ersoy atandı.

27 Mayıs 2016

29724

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Doç.Dr. Hasan Ali Çelik atandı.

27 Mayıs 2016

29724

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Orhan Yeğin atandı.

27 Mayıs 2016

29724

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatih Çiftci atandı.

27 Mayıs 2016

29724

Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Daniş atandı.

27 Mayıs 2016

29724

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Sebahattin Öztürk atandı.

27 Mayıs 2016

29724

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Doç.Dr. Hüseyin Yayman atandı.

27 Mayıs 2016

29724

Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Dr. Cengiz Yavilioğlu atandı.

27 Mayıs 2016

29724

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Orhan Erdem atandı.

27 Mayıs 2016

29724

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Şuay Alpay atandı.

27 Mayıs 2016

29724

Ulaştırma, denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yüksel  Coşkunyürek atandı.

29 Mayıs 2016

29726

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bilal Uçar atandı.

29 Mayıs 2016

29726

Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ali Şahin atandı.

29 Mayıs 2016

29726

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Ceylan atandı.

29 Mayıs 2016

29726

Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatih Metin atandı.

29 Mayıs 2016

29726

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ali Rıza Alaboyun atandı.

29 Mayıs 2016

29726

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdurrahim Boynukalın atandı.

29 Mayıs 2016

29726

Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yusuf Coşkun atandı.

29 Mayıs 2016

29726

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Harun Tüfekci atandı.

29 Mayıs 2016

29726

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Baha Öğütken atandı.

30 Mayıs 2016

29727

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Mayıs 2016

29728

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-05-09 13:59:04

2016 YILI NİSAN AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

6 Nisan 2016

29676

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne Mehmet Ünal Yılmaz atandı.

7 Nisan 2016

29677

24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlandı (Kişisel Verileri Korumu Kurumu kuruldu).

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileAdnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Nazilli Güzel Sanatlar Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Aydın Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Doğubeyazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileAhi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileAkdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileAmasya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileAtatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Kış Sporları Enstitüsü, Hemşirelik Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileBingöl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileBozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileCelal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kuruldu.

Manisa Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileCumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileDüzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileEge Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güze] Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileFırat Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileGazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileGaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Turizm Fakültesi kuruldu.

Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileGaziosmanpaşa Rektörlüğüne bağlı olarak; Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Tokat Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileGümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileHarran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileKastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi kuruldu.

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileKırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Hukuk Fakültesi, Lüleburgaz Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileKocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi kuruldu.

Barbaros Denizcilik Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileMardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

İlahiyat Bilimleri Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileMarmara Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileMustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileNiğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileOndokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Bafra İşletme Fakültesi, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Samsun Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileOrdu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Sağlık Yüksekokulu ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileSakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Sakarya Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileSinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileSüleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sivil Havacılık Yüksekokulu kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileYıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileYüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08. 04.2016 tarihli 8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ileBalıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılmış ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Sanat ve Tasarım Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Fen Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Denizcilik Fakültesi kuruldu.

Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak değiştirildi.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fethiye Tarım Bilimleri Fakültesinin adı Fethiye Ziraat Fakültesi olarak değiştirildi.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Mimarlık Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; İşletme Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Koç Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Hemşirelik Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sanat ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Sivil Havacılık Yüksekokulu,  Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; İşletme Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;  İşletme Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Toros Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Fcn-Edebiyat Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesinin adı İşletme Fakültesi olarak değiştirildi.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı  Fen-Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı  Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Koç Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı  Hemşirelik Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı  Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

8 Nisan 2016

29678

08.04.2016 tarihli ve 2016/8700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı  Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatıldı.

17 Nisan 2016

29687

Merkez Bankası Başkanlığına Murat Çetinkaya atandı.

20 Nisan 2016

29690

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kuruldu (Türkiye İnsan Hakları Kurumu kapatıldı).

26 Nisan 2016

29695

Kamu İhale Kurumu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı.

29 Nisan 2016

29698

Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Coşkun atandı.

30 Nisan 2016

29699

Başbakanlıkça 30.04.2016 tarihli ve 2016/10 Numaralı “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu” Genelgesi yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-04-08 18:35:41

2016 YILI MART AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Mart 2016

29639

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına Mustafa Yılmaz atandı.

11 Mart 2016

29650

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

12 Mart 2016

29651

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına Genç Osman Yaraşlı atandı.

17 Mart 2016

29656

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı (Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kuruldu).

18 Mart 2016

29657

Cumhurbaşkanlığının 2016/27 sayılı Kararı ile Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Çapak atandı.

18 Mart 2016

29657

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Nuri NECİPOĞLU seçildi.

18 Mart 2016

29657

Bakanlar Kurulunun 2016/8567 sayılı Kararı ile Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı  olarak İslami İlimler Enstitüsü kuruldu.

19 Mart 2016

29658

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Ersoy atandı.

20 Mart 2016

29659

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

30 Mart 2016

29669

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-03-01 12:09:36

2016 YILI ŞUBAT AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

10 Şubat 2016

29620

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığına Ebubekir Şahin atandı.

10 Şubat 2016

29620

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Baha Öğütken atandı.

24 Şubat 2016

29634

Başbakanlığın 2016/6 Numaralı genelgesi ile Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

25 Şubat 2016

29635

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

25 Şubat 2016

29635

Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı kadrosu 3’ten 4’e çıkarıldı.

26 Şubat 2016

29636

16/02/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanun ile;

 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda,

26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunda,

3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede

 değişiklik yapıldı.

26 Şubat 2016

29636

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

26 Şubat 2016

29636

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Mehmet Bostan atandı.

27 Şubat 2016

29637

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ayhan Karayama atandı.

27 Şubat 2016

29637

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Ahmet Abdullah Antalyalı atandı.

27 Şubat 2016

29637

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Taşan atandı.

27 Şubat 2016

29637

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muammer Çolak atandı

28 Şubat 2016

29638

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

28 Şubat 2016

29638

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-02-10 15:54:17

2016 YILI OCAK AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

2 Ocak 2016

29581

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Mehmet Ceylan atandı.

2 Ocak 2016

29581

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Fatih Çiftci atandı.

2 Ocak 2016

29581

Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yusuf Coşkun atandı.

8 Ocak 2016

29587

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hüseyin Yayman atandı.

8 Ocak 2016

29587

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Bilal Uçar atandı.

9 Ocak 2016

29588

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Orhan Yegin atandı.

9 Ocak 2016

29588

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Harun Tüfekçi atandı.

9 Ocak 2016

29588

Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ali Şahin atandı.

14 Ocak 2016

29593

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Taş atandı.

14 Ocak 2016

29593

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammet Güven atandı.

14 Ocak 2016

29593

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. A. Haluk Özen atandı.

14 Ocak 2016

29593

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Şahin atandı.

25 Ocak 2016

29605

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlığına Nusret Yazıcı atandı.

28 Ocak 2016

29608

Başbakanlığın 2016/2 sayılı Genelgesi ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Lojistik Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

29 Ocak 2016

29609

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürü Mesut Köse Bakanlık Müşavirliğine atandı.

29 Ocak 2016

29609

Et ve Süt kurumu Genel Müdürü Kasım Piral Bakanlık Müşavirliğine atandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-01-04 15:50:18

2015 YILI ARALIK AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Aralık 2015

29549

Harran Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Aralık 2015

29550

Hacettepe Üniversitesi Çocuklarda Habilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Aralık 2015

29550

Kırklareli Üniversitesi;

 Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Aralık 2015

29551

2015/14 Numaralı Başbakanlık Genelgesi ile Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri belirlendi.

 

7 Aralık 2015

29555

Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Aralık 2015

29556

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Aralık 2015

29557

Bingöl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Aralık 2015

29557

Marmara Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Aralık 2015

29558

Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Ösgm/2005-18)’de değişiklik yapıldı.

12 Aralık 2015

29560

2015/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Reformların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu oluşturuldu.

15 Aralık 2015

29563

2015/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

17 Aralık 2015

29565

Bakanlar Kurulunun 2015/8280 sayılı Kararı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında değişiklik yapıldı.

18 Aralık 2015

29566

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Hasan Ali ÇELİK atandı.

18 Aralık 2015

29566

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına, Dr. Mehmet Selim BAĞLI atandı.

18 Aralık 2015

29566

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ali Rıza ALABOYUN atandı.

18 Aralık 2015

29566

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdurrahim BOYNUKALIN atandı.

18 Aralık 2015

29566

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Vali-Müsteşar Sebahattin ÖZTÜRK atandı.

18 Aralık 2015

29566

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Merkez Valisi Selami ALTINOK atandı.

18 Aralık 2015

29566

Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Orhan ERDEM atandı.

18 Aralık 2015

29566

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

18 Aralık 2015

29566

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Bünyesinde Oluşturulacak Bilim Kurulları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

19 Aralık 2015

29567

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Büyükelçi Ali Naci KORU atandı.

19 Aralık 2015

29567

 Afyon-Uşak Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu.

23 Aralık 2015

29571

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Yüksel COŞKUNYÜREK atandı.

23 Aralık 2015

29571

2015/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi oluşturuldu.

23 Aralık 2015

29571

2015/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Akıllı Ulaşım Sistemleri İzleme ve Yönlendirme Komitesi oluşturuldu.

24 Aralık 2015

29572

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına Fatih Dönmez atandı.

24 Aralık 2015

29572

Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Cengiz Yavilioğlu atandı.

30 Aralık 2015

29578

Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatih Metin atandı.

30 Aralık 2015

29578

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Daniş atandı.

30 Aralık 2015

29578

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Şuay Alpay atandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-12-02 17:33:09

2015 YILI KASIM AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Kasım 2015

29520

Mardin Artuklu Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Kasım 2015

29522

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu.

7 Kasım 2015

29525

Adalet Bakanlığınca İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Ankara, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır bölge adliye mahkemeleri kurulmuş olup, bu mahkemelerin yargı çevreleri Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenmiştir.

7 Kasım 2015

29525

Adalet Bakanlığınca İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Erzurum ve Gaziantep bölge idare mahkemeleri kurulmuştur.

7 Kasım 2015

29525

Hacettepe Üniversitesi;

 Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Kasım 2015

29526

Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Kasım 2015

29526

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Kasım 2015

29527

Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Kasım 2015

29527

Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Kasım 2015

29529

Bakanlar Kurulunun 2015/8165 sayılı Kararı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu.

12 Kasım 2015

29530

Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Kasım 2015

29531

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Kasım 2015

29533

Sakarya Üniversitesi Diaspora Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Kasım 2015

29534

Şifa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Kasım 2015

29535

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

17 Kasım 2015

29535

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Kasım 2015

29535

Galatasaray Üniversitesi;

 Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Kasım 2015

29536

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Kasım 2015

29536

Mardin Artuklu Üniversitesi Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Kasım 2015

29537

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

19 Kasım 2015

29537

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

22 Kasım 2015

29540

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deneysel ve Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin adı; “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirildi.

25 Kasım 2015

29543

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Kasım 2015

29543

Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Kasım 2015

29543

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yurt Dışı Türk Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Kasım 2015

29543

Ordu Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Kasım 2015

29543

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 22.11.2015 tarihli 2’nci Birleşiminde İstanbul Milletvekili İsmail KAHRAMAN seçildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-11-03 14:21:56

2015 YILI EKİM AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

4 Ekim 2015

29492

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldırım AK atandı.

8 Ekim 2015

29496

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Ekim 2015

29500

Mardin Artuklu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Ekim 2015

29501

Afyon Kocatepe Üniversitesi Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ekim 2015

29503

Mustafa Kemal Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ekim 2015

29503

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

16 Ekim 2015

29504

Ahi Evran Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Ekim 2015

29506

Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ekim 2015

29510

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet BARCA atandı.

26 Ekim 2015

29514

Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2015

29518

Hacettepe Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-10-07 13:50:46

2015 YILI EYLÜL AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Eylül 2015

29462

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

3 Eylül 2015

29464

İstanbul Bilgi Üniversitesi;

 Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Eylül 2015

29465

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Eylül 2015

29466

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Oyun ve Oyuncakları Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

8 Eylül 2015

29469

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Eylül 2015

29470

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI atandı.

9 Eylül 2015

29470

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne,  Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR atandı.

9 Eylül 2015

29470

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Türkay DERELİ atandı.

12 Eylül 2015

29473

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı.

28 Eylül 2015

29486

İstanbul Bilgi Üniversitesi;

 Çatışma Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

28 Eylül 2015

29486

Yeditepe Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

30 Eylül 2015

29488

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin ÇELİK görevinden alındı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-09-01 13:45:17

2015 YILI AĞUSTOS AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Ağustos 2015

29432

İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Ağustos 2015

29436

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin ismi; “Siirt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirildi.

5 Ağustos 2015

29436

Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Ağustos 2015

29436

Dumlupınar Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Ağustos 2015

29436

Abdullah Gül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

6 Ağustos 2015

29437

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

6 Ağustos 2015

29437

Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi AKAR atandı.

7 Ağustos 2015

29438

1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK (Top.1974-41) görevi devraldığı tarihten geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına (ANKARA) atanmıştır.

7 Ağustos 2015

29438

Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL (Hv.Plt.1975-H-2) görevi devraldığı tarihten geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına (ANKARA) atanmıştır.

 

7 Ağustos 2015

29438

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Galip MENDİ (P.1970-35) görevi devraldığı tarihten geçerli olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına (ANKARA) atanmıştır.

 

8 Ağustos 2015

29439

Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ağustos 2015

29441

Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ağustos 2015

29441

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Ağustos 2015

29442

Siirt Üniversitesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Ağustos 2015

29445

Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Ağustos 2015

29445

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tıp Fakültesi kuruldu.

15 Ağustos 2015

29446

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Ağustos 2015

29448

Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ağustos 2015

29451

Canik Başarı Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2015

29452

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kastamonu Tıp Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandı.

24 Ağustos 2015

29455

Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Ağustos 2015

29455

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Ağustos 2015

29455

Muş Alparslan Üniversitesi;

 Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Ağustos 2015

29455

Zirve Üniversitesi Kuluçka, Girişimcilik, İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

26 Ağustos 2015

29457

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kas İskelet Sistemi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Ağustos 2015

29457

Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar yayımlandı.

27 Ağustos 2015

29458

Aksaray Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Bayburt Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Çukurova Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Fırat Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Giresun Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Harran Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Hitit Üniversitesi bünyesinde Turizm fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

İnönü Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Kafkas Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde Bucak İşletme Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Mersin Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Selçuk Üniversitesi bünyesinde İslami İlimler fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Uşak Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Enstitüsü kuruldu.

27 Ağustos 2015

29458

Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde bulunan Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

27 Ağustos 2015

29458

Çukurova Üniversitesi bünyesinde bulunan Adana Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

27 Ağustos 2015

29458

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bulunan Eskişehir Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

27 Ağustos 2015

29458

Fırat Üniversitesi bünyesinde bulunan Elazığ Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

27 Ağustos 2015

29458

İnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan Malatya Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

27 Ağustos 2015

29458

Kafkas Üniversitesi bünyesinde bulunan Kars Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

27 Ağustos 2015

29458

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde bulunan Denizli Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

27 Ağustos 2015

29458

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşalığına Cenap AŞÇI atandı.

27 Ağustos 2015

29458

Bahçeşehir Üniversitesi Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Ağustos 2015

29459

Karayolları Genel Müdürlüğüne, Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürü İsmail KARTAL atandı.

28 Ağustos 2015

29459

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği yayımlandı.

 

29 Ağustos 2015

29460

Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına Seyit Ahmet BAŞ atandı.

31 Ağustos 2015

29461

Başbakanlığın 2015/7 Numaralı Genelgesi ile Başbakanlıkla ilgilendirilen kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımı ile verilen görevler belirlendi.

31 Ağustos 2015

29461

Başbakanlığın 2015/8 Numaralı Genelgesi ile kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri belirlendi.

 

 

 

2015-08-02 14:51:53

2015 YILI TEMMUZ AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

1 Temmuz  2015

29403

Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası  Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Temmuz  2015

29403

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri

Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

2 Temmuz  2015

29404

İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Temmuz  2015

29405

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

3 Temmuz  2015

29405

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Temmuz  2015

29405

Murat Hüdavendigar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

5 Temmuz  2015

29407

Abdullah Gül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Temmuz  2015

29407

Mardin Artuklu Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Temmuz  2015

29407

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı bünyesinde yer alan Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Ordu-Giresun Havalimanı Gümrük Müdürlüğü kuruldu.

6 Temmuz  2015

29408

Bülent Ecevit Üniversitesi;

 Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Roman Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Temmuz  2015

29409

Sakarya Üniversitesi Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi  kuruldu.

8 Temmuz  2015

29410

Çankaya Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama

ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

8 Temmuz  2015

29410

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

8 Temmuz  2015

29410

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kapatıldı.  Adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.

8 Temmuz  2015

29410

Ağrı Havalimanının ismi, “Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı” olarak değiştirildi.

8 Temmuz  2015

29410

Hakkari-Yüksekova Havalimanının ismi, “Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı” olarak değiştirildi.

 

8 Temmuz  2015

29410

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

9 Temmuz  2015

29411

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından işletilmekte olan Eskişehir Anadolu Havalimanının ismi, “Hasan Polatkan Havalimanı” olarak değiştirildi.

10 Temmuz  2015

29412

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

10 Temmuz  2015

29412

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

12 Temmuz  2015

29414

Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Temmuz  2015

29414

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Temmuz  2015

29414

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Temmuz  2015

29415

Yıldız Teknik Üniversitesi Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Temmuz  2015

29416

Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Temmuz  2015

29417

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

15 Temmuz  2015

29417

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

18 Temmuz  2015

29419

Abdullah Gül Üniversitesi;

 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz  2015

29419

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cevdet ERDÖL atandı.

18 Temmuz  2015

29419

Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Nihat DALGIN atandı.

20 Temmuz  2015

29420

Bursa Teknik Üniversitesi;

Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Temmuz  2015

29420

Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADUSAM) kuruldu.

21 Temmuz  2015

29421

İstanbul Şehir Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Temmuz  2015

29422

İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Temmuz  2015

29422

Mef Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Çalışmaları ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Temmuz  2015

29423

Marmara Üniversitesi;

 Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Temmuz  2015

29424

Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi kuruldu.

24 Temmuz  2015

29424

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Temmuz  2015

29424

Marmara Üniversitesi;

 Genetik ve Metabolik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türkiye-Almanya İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Temmuz  2015

29425

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza DİNİZ atandı.

26 Temmuz  2015

29426

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Temmuz  2015

29426

Kocaeli Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Temmuz  2015

29426

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Zeytincilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Temmuz  2015

29426

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

28 Temmuz  2015

29428

Mersin Üniversitesi;

 Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İleri Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

 

 

28 Temmuz  2015

29428

Ondokuz Mayıs Üniversitesi;

 Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatıldı.

28 Temmuz  2015

29428

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına, Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ  atandı.

29 Temmuz  2015

29429

Mersin Üniversitesi;

 İlkyardım Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Kariyer Merkezi,

Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi,

Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Öğrenci Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Restorasyon ve Koruma Merkezi,

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

31 Temmuz  2015

29431

Mersin Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-07-06 16:55:34

2015 YILI HAZİRAN AYI GÜNCELLEMELERİ

2 Haziran 2015

29374

Nişantaşı Üniversitesi Üretim Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Haziran 2015

29376

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatına bağlı olarak Kilis ve Gümüşhane İllerinde Müze Müdürlüğü kuruldu.

4 Haziran 2015

29376

Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Şanlıurfa İlinde Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kuruldu.

4 Haziran 2015

29376

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Van illerinde Çevik Kuvvet Müdürlüğü kuruldu.

4 Haziran 2015

29376

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri  İşletme Başkanlığı Yönetim Kurulunun Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

5 Haziran 2015

29377

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Kuşadası Denizcilik Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Mimarlık Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Bayburt Üniversitesi bünyesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Seferi Hisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Giresun Üniversitesi bünyesinde Denizcilik Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Harran Üniversitesi bünyesinde Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Iğdır Üniversitesi bünyesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

İstanbul Üniversitesi bünyesinde Ulaştırma ve Lojistik  Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Kafkas Üniversitesi bünyesinde Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Milas Veteriner Fakültesi, Fethiye Tarım Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Niğde Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde Ardeşen Turizm Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Sakarya Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Ortadoğu Enstitüsü kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Siirt Üniversitesi bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Sinop Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

5 Haziran 2015

29377

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki Kanık Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

5 Haziran 2015

29377

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

5 Haziran 2015

29377

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesindeki Muğla Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

5 Haziran 2015

29377

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesindeki Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

5 Haziran 2015

29377

Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı.

5 Haziran 2015

29377

Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi bünyesindeki Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin adı,Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

5 Haziran 2015

29377

Marmara Üniversitesi bünyesindeki Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsünün adı, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü olarak değiştirildi.

6 Haziran 2015

29378

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Sinan AKSU atandı.

7 Haziran 2015

29379

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

7 Haziran 2015

29379

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Haziran 2015

29379

Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Haziran

29380

Adnan Menderes Üniversitesi Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Haziran

29380

Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Haziran

29380

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Haziran

29381

Mersin Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi kapatıldı.

 

12 Haziran

29384

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Arif ERGİN atandı.

15 Haziran

29387

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) kuruldu.

16 Haziran

29388

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Haziran

29389

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

 

22 Haziran

29394

Yıldız Teknik Üniversitesi;

 Küresel İncelemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Fotoğrafçılık Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Uygulama-Araştırma Merkezi kapatıldı.

23 Haziran

29395

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sinan YILDIRIM  atandı.

23 Haziran

29395

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan bazı birimlerin isimleri değiştirildi.

24 Haziran

29396

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Yakup KARACA atandı.

24 Haziran

29396

Rekabet Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ömer TORLAK atandı.

24 Haziran

29396

Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

27 Haziran

29399

Kosgeb Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

28 Haziran

29400

İstanbul Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Haziran

29400

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma

Merkezi (ÖGEM) kuruldu.

29 Haziran

29401

Gediz Üniversitesi;

 Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Haziran

29401

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Haziran

29402

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAMAR Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine atandı.

30 Haziran

29402

Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Haziran

29402

Hacettepe Üniversitesi;

 Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-06-02 17:23:30

2015 YILI MAYIS AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Mayıs 2015

29343

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Besim ŞİŞMAN atandı.

3 Mayıs 2015

29344

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Mayıs 2015

29344

Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezinin adı “Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirildi.

 

3 Mayıs 2015

29344

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Mayıs 2015

29346

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi;

 Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Fitoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Mayıs 2015

29347

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

6 Mayıs 2015

29347

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Eğitim Fakültesi ile Eğitim Bilimleri Enstitüsünün bağlantısı değiştirilerek Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandı.

9 Mayıs 2015

29350

Bülent Ecevit Üniversitesi;

Abdulkadir Geylani Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Mayıs 2015

29352

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

11 Mayıs 2015

29352

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akşemseddin İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Mayıs 2015

29352

Kırklareli Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Mayıs 2015

29356

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğine Mehmet Ali AKBEN atandı ve Başkan olarak görevlendirildi.

15 Mayıs 2015

29356

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet AYERDEN  atandı.

15 Mayıs 2015

29356

Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK atandı.

15 Mayıs 2015

29356

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Vatan KARAKAYA atandı.

15 Mayıs 2015

29356

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN atandı.

15 Mayıs 2015

29356

Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Salih KARACABEY atandı.

15 Mayıs 2015

29356

Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR atandı.

15 Mayıs 2015

29356

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adem KORKMAZ atandı.

15 Mayıs 2015

29356

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI atandı.

18 Mayıs 2015

29359

Giresun Üniversitesi;

 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türk İslam Sanatları ve Mimarisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Mayıs 2015

29359

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi, Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatıldı.

20 Mayıs 2015

29361

İstanbul Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Mayıs 2015

29361

Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ yayımlandı.

 

25 Mayıs 2015

29366

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Mayıs 2015

29367

Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Mayıs 2015

29367

Çağ Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Mayıs 2015

29367

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Mayıs 2015

29371

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

30 Mayıs 2015

29371

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul İlinde (1) adet şube müdürlüğü kuruldu.

31 Mayıs 2015

29372

Nevşehir-Kapadokya Havalimanının ismi “Kapadokya Havalimanı” olarak değiştirildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-05-03 17:15:36

2015 YILI NİSAN AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

1 Nisan 2015

29313

Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Nisan 2015

29313

Ege Üniversitesi;

 Genetik Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Zehirlenmeler Araştırma-Uygulama Merkezi kapatıldı.

3 Nisan 2015

29315

Ege Üniversitesi;

 Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Nisan 2015

29315

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf ULCAY atandı.

3 Nisan 2015

29315

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul KARSAK atandı.

3 Nisan 2015

29315

Harran Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN atandı.

3 Nisan 2015

29315

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mahmut AK atandı.

3 Nisan 2015

29315

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ubeyde İPEK atandı.

4 Nisan 2015

29316

27.03.2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanun yayımlandı. (3201 ve 4652 sayılı kanunlarda değişiklik yapıldı.)

5 Nisan 2015

29317

İstanbul Üniversitesi;

 Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Nisan 2015

29318

Düzce Üniversitesi Fetal Uygulama Ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Nisan 2015

29319

Gaziantep Üniversitesi Suriye Araştırmaları Merkezi kuruldu.

8 Nisan 2015

29320

Üsküdar Üniversitesi;

 İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kişiye Özel Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sağlık Turizmi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Nisan 2015

29320

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Nisan 2015

29323

Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapıldı.  (Yargıtayda Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu oluşturuldu.)

11 Nisan 2015

29323

2015/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. ( Ekonomi Bakanlığı sekretaryasında Türkiye Markası İzleme Komitesi oluşturuldu.)

 

11 Nisan 2015

29323

Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yayılmandı. ( Spor Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Değerlendirme Komisyonu , Taşra Teşkilatında da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri oluşturuldu.)

 

13 Nisan 2015

29325

Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Nisan 2015

29326

Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Nisan 2015

29326

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Nisan 2015

29326

Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Nisan 2015

29327

Mardin Artuklu Üniversitesi Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Nisan 2015

29327

27.03 2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanun ile;

Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuruldu.

15 Nisan 2015

29327

27.03 2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanun ile;

638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıldı.( Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri kapatılmış, il müdürlükleri ihdas edilmiştir.)

15 Nisan 2015

29327

27.03 2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanun ile;

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilat ve Görevlerinde değişiklik yapıldı.

15 Nisan 2015

29327

27.03 2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanun ile;

Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerinde değişiklik yapıldı.

18 Nisan 2015

29330

İstanbul Aydın Üniversitesi;

 Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Nisan 2015

29331

Başkent Üniversitesi Ord.Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Nisan 2015

29332

Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Nisan 2015

29332

Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Nisan 2015

29332

Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Nisan 2015

29333

Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Nisan 2015

29335

04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun ile;

09/01/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda değişiklik yapıldı.

23 Nisan 2015

29335

04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun ile;

21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununda değişiklik yapıldı.

23 Nisan 2015

29335

04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun ile;

02/02/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda değişiklik yapıldı.

23 Nisan 2015

29335

03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununda değişiklik yapıldı.

23 Nisan 2015

29335

04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun ile;

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıldı.

23 Nisan 2015

29335

31.03.2015 tarihli ve 6640 sayılı Kanun ile; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kuruldu.

 

23 Nisan 2015

29335

31.03.2015 tarihli ve 6640 sayılı Kanun ile; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi kuruldu.

 

23 Nisan 2015

29335

31.03.2015 tarihli ve 6640 sayılı Kanun ile; İskenderun Teknik Üniversitesi kuruldu.

23 Nisan 2015

29335

Kanun ile;Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruldu.

 

23 Nisan 2015

29335

31.03.2015 tarihli ve 6640 sayılı Kanun ile; Antalya Akev Üniversitesi kuruldu.

23 Nisan 2015

29335

01.04.2015 tarihli ve 6641 Kanun ile; sayılıİbn Haldun Üniversitesi kuruldu.

23 Nisan 2015

29335

31.03.2015 tarihli ve 6640 sayılı Kanun ile; İstanbul Rumeli Üniversitesi kuruldu.

23 Nisan 2015

29335

Kanun ile; İstinye Üniversitesi kuruldu.

24 Nisan 2015

29336

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlükleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

26 Nisan 2015

29338

Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Nisan 2015

29338

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

27 Nisan 2015

29339

Giresun Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Nisan 2015

29340

Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Nisan 2015

29340

Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-04-02 11:59:38

2015 YILI MART AYI GÜNCELLEMELERİ

1 Mart 2015

29282

Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Mart 2015

29282

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yönetmeliği yayımlandı.

2 Mart 2015

29283

Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Mart 2015

29283

Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Mart 2015

29285

Ege Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Mart 2015

29285

Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Mart 2015

29287

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer YILDIZ atandı.

6 Mart 2015

29287

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Serdar Hüseyin YILDIRIM atandı.

6 Mart 2015

29287

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik TURAN görevlendirildi.

6 Mart 2015

29287

Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlâna Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEÜMAM) kuruldu.

6 Mart 2015

29287

Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Mart 2015

29287

Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

7 Mart 2015

29288

Adalet Bakanlığına Kenan İPEK,

İçişleri Bakanlığına Sebahattin ÖZTÜRK,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Feridun BİLGİN atandı.

7 Mart 2015

29288

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (Uzlaşma Komisyonları oluşturuldu).

8 Mart 2015

29289

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İslami Araştırmalar Enstitüsünün adı, Hacı Bayram Veli İslami Araştırmalar Enstitüsü olarak değiştirildi.

8 Mart 2015

29289

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

8 Mart 2015

29289

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi kuruldu.

8 Mart 2015

29289

İstanbul Aydın Üniversitesi;

 Bilim, Teknoloji, Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 9 Mart 2015

29290

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

 9 Mart 2015

29290

Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2015

29290

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;

Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

9 Mart 2015

29290

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Hemodiyaliz-Transplantasyon Enstitüsünün adı, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü olarak değiştirildi.

9 Mart 2015

29290

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kemaliye Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunun adı, Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirildi.

9 Mart 2015

29290

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

9 Mart 2015

29290

Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

9 Mart 2015

29290

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;

 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,

Yabancı Diller Yüksekokulu,

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

9 Mart 2015

29290

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

9 Mart 2015

29290

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu.

9 Mart 2015

29290

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Arkeoloji Enstitüsü kuruldu.

9 Mart 2015

29290

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

10 Mart 2015

29291

Hacettepe Üniversitesi;

 Lenfödem Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Mikro-Analiz, Sosyal Etkileşim ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Mart 2015

29293

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Mart 2015

29295

Ardahan Üniversitesi Ardahan Ekonomik ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Mart 2015

29296

Osmangazi Üniversitesi Yunusemre Araştırma Merkezinin adı “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi’’ olarak değiştirildi.

15 Mart 2015

29296

Gazi Üniversitesi Akademik Yazma, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Mart 2015

29297

İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

17 Mart 2015

29298

Melikşah Üniversitesi Türkçe-Dil Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Mart 2015

29299

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Ali Recep NAZLI  atandı.

19 Mart 2015

29300

Dicle Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Mart 2015

29300

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya COŞAR atandı.

19 Mart 2015

29300

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yücel ACER atandı.

19 Mart 2015

29300

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Remzi GÖREN atandı.

19 Mart 2015

29300

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Refik POLAT atandı.

19 Mart 2015

29300

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA atandı.

19 Mart 2015

29300

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT atandı.

19 Mart 2015

29300

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS atandı.

20 Mart 2015

29301

Kars Havalimanının ismi, “Kars Harakani Havalimanı” olarak değiştirildi.

20 Mart 2015

29301

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği yayımlandı. (Harita Genel Komutanlığı başkanlık ve sekretaryasında Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu oluşturuldu).

20 Mart 2015

29301

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik yayımlandı.  (Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Koordinasyon Kurulu ve Teknik Komite oluşturuldu).

 

22 Mart 2015

29303

Celal Bayar Üniversitesi Alerji ve Astım Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

22 Mart 2015

29303

İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli  Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Mart 2015

29304

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünde:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Adli Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kuruldu.

23 Mart 2015

29304

TED Üniversitesi Rektörlüğünde:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kapatılarak  adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kuruldu.

23 Mart 2015

29304

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi kapatılarak,  adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

23 Mart 2015

29304

Acıbadem Üniversitesinde; Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

23 Mart 2015

29304

Beykent Üniversitesinde; Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

23 Mart 2015

29304

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kuruldu.

23 Mart 2015

29304

Işık Üniversitesinde; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

23 Mart 2015

29304

İzmir Ekonomi Üniversitesinde; İşletme Enstitüsü kuruldu.

24 Mart 2015

29305

Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Mart 2015

29305

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Mart 2015

29307

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Prof. Dr. Ömer DEMİR atandı.

26 Mart 2015

29307

Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

29 Mart 2015

29310

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi;

 Sözlükbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Mart 2015

29311

Necmettin Erbakan Üniversitesi Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

30 Mart 2015

29311

Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Mart 2015

29312

Karabük Üniversitesi Malzeme Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-03-02 12:46:26

2015 YILI ŞUBAT AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Şubat 2015

29254

Adnan Menderes Üniversitesi Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Şubat 2015

29254

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Şubat 2015

29255

Siirt Üniversitesi;

 Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yaban Hayvanları Koruma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Şubat 2015

29256

Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6586 sayılı Kanun yayımlandı. (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda da değişiklik yapıldı)

 

4 Şubat 2015

29257

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

5 Şubat 2015

29258

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı kadrosu 2’den 3’e çıkarıldı.

5 Şubat 2015

29258

Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği yayımlandı.

 

7 Şubat 2015

29260

Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu kuruldu.

8 Şubat 2015

29261

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği yayımlandı.

 

8 Şubat 2015

29261

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak, Afyonkarahisar ilinde Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

8 Şubat 2015

29261

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Afşin Sağlık Yüksekokulu kuruldu.

8 Şubat 2015

29261

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan;

 Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulunun adı, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak değiştirildi,

Güzel Sanatlar Fakültesinin adı, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değiştirildi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak  adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

9 Şubat 2015

29262

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Şubat 2015

29262

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan Iı. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Şubat 2015

29263

İnönü Üniversitesi Avrasya Alevilik-Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Şubat 2015

29264

Sanayi Şûrası Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

11 Şubat 2015

29264

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Zühtü ARSLAN seçildi.

11 Şubat 2015

29264

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

12 Şubat 2015

29265

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde değişiklik yapıldı.

15 Şubat 2015

29268

Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Şubat 2015

29269

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası  Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Şubat 2015

29270

Ankara Üniversitesi;

 Kıbrıs Araştırma ve Uygulama Merkezi (KIBMER),

Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi

kapatıldı.

17 Şubat 2015

29270

Sakarya Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Şubat 2015

29271

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı, (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Teşkilat Kanununda değişiklik yapıldı).

 

21 Şubat 2015

29274

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

22 Şubat 2015

29275

Bitlis Eren Üniversitesi Pomza ve Perlit Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Şubat 2015

29275

Kastamonu Üniversitesi Toplum ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Şubat 2015

29276

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Şubat 2015

29276

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Şubat 2015

29276

Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Şubat 2015

29278

Sinop Üniversitesi;

 Mahmut Kefevî İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Şubat 2015

29279

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

27 Şubat 2015

29280

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI yeniden atandı.

27 Şubat 2015

29280

Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine Halil İbrahim ÇETİN atandı.

 

 

 

2015-02-03 16:44:28

2015 YILI OCAK AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

1 Ocak 2015

29223

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan İzmir Bornova Polis Meslek Yüksek Okulu ile Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan İstanbul Etiler Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İzmir Bornova Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü kapatıldı.

2 Ocak 2015

29224

Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Ocak 2015

29227

Sinop Üniversitesi;

 Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Ocak 2015

29229

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Ocak 2015

29230

Biruni Üniversitesi;

Biruni Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ocak 2015

29232

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Ocak 2015

29233

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Teknoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (“TEKAM”) kapatıldı.

 

12 Ocak 2015

29234

Gebze Teknik Üniversitesi;

 Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTÜ-AAUM),

Gebze Teknik Üniversitesi-Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi,

Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTÜ-NAM),

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) kuruldu.

13 Ocak 2015

29235

Trakya Üniversitesi;

 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Ocak 2015

29236

İstanbul Üniversitesi Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Ocak 2015

29238

Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Ocak 2015

29239

İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

18 Ocak 2015

29240

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi;

 Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Tekstil ve Moda Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Ocak 2015

29240

Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Ocak 2015

29241

İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ocak 2015

29242

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ocak 2015

29243

Dokuz Eylül Üniversitesi Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ocak 2015

29243

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriye Dayalı Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ocak 2015

29244

Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ve Bölgesel Gelişme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

22 Ocak 2015

29244

Halk Sağlığı Laboratuvarları ve Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

24 Ocak 2015

29246

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılaşmanın ve Yapıların Kullanımının Denetimi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

 

25 Ocak 2015

29247

Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Ocak 2015

29248

Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Ocak 2015

29249

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) Recep BİÇER atandı.

29 Ocak 2015

29251

14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlandı  (Perakendeciler Konseyi oluşturuldu).

 

30 Ocak 2015

29252

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

2015-01-05 13:02:51

2014 YILI ARALIK AYI GÜNCELLEMELERİ

1 Aralık 2014 

29192

Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Aralık 2014 

29192

Gaziantep Üniversitesi Strateji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Aralık 2014 

29192

Ordu Üniversitesi;

 İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Aralık 2014 

29193

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığına Mustafa Cüneyd DÜZYOL atandı.

3 Aralık 2014 

29194

Dumlupınar Üniversitesi Endoskopik Cerrahi ve Simülasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Aralık 2014 

29195

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Aralık 2014 

29196

Selçuk Üniversitesi Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Aralık 2014  

29197

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Aralık 2014 

29198

Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Aralık 2014 

29198

Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Aralık 2014 

29199

İstanbul Üniversitesi;

 Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yeşilay Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Aralık 2014 

29200

Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Aralık 2014 

29200

2014/20 Numaralı Başbakanlık genelgesi ile “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme” Komitesi oluşturuldu.

10 Aralık 2014 

29201

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Arif KARADEMİR atandı.

10 Aralık 2014 

29201

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muhammet İhsan KARAMAN atandı.

 

11 Aralık 2014 

29202

Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Aralık 2014 

29202

Dokuz Eylül Üniversitesi Karın Zarı Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Aralık 2014 

29204

Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

14 Aralık 2014 

29205

Trakya Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Aralık 2014 

29205

Ahi Evran Üniversitesi Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Aralık 2014 

29206

Üsküdar Üniversitesi;

 Genç Beyinler Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Aralık 2014 

29207

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürü Osman TURAL Danıştay Üyeliğine seçildi.

18 Aralık 2014 

29209

Boğaziçi Üniversitesi;

 Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Aralık 2014 

29214

İstanbul Bilim Üniversitesi;

 Adli Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Aralık 2014 

29214

Çok Paydaşlı Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi oluşturuldu.

23 Aralık 2014 

29214

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KSÜ-SEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

24 Aralık 2014 

29215

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak (6) Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

24 Aralık 2014 

29215

Reklam Konseyi Yönetmeliği yayımlandı.

 

26 Aralık 2014 

29217

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı  (TRT Medya Eğitim Koordinatörlüğü kuruldu).

28 Aralık 2014 

29219

Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Aralık 2014 

29219

Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

29 Aralık 2014 

29220

Acıbadem Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Aralık 2014 

29220

Hacettepe Üniversitesi Tıp Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Aralık 2014 

29220

Mef Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Aralık 2014 

29220

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-12-01 19:42:09

2014 YILI KASIM AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Kasım 2014

29163

Ağrıİbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-İ Bağdadî Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Kasım 2014

29164

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Kasım 2014

29164

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Yardımlı  Üreme Teknikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Kasım 2014

29164

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi;

 Çocuk ve Haklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Kasım 2014

29165

Ankara Üniversitesi;

 Kuzey Amerika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Orta Doğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Kasım 2014

29165

Gebze Teknik Üniversitesi kuruldu. (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü kapatıldı.)

 

5 Kasım 2014

29166

 Hacettepe Üniversitesi;

 Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Elektronik Sınav Yönetimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uluslararası Madencilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Kasım 2014

29168

 Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Kasım 2014

29170

Ankara Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

9 Kasım 2014

29170

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Kasım 2014

29170

2014/6906 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi İstanbul’da Kuruldu.

12 Kasım 2014

29173

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ seçildi.

13 Kasım 2014

29174

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kasım PİRAL  atandı.

13 Kasım 2014

29174

Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu kuruldu.

 

14 Kasım 2014

29175

06/11/2014 tarihli ve 6566 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığında Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu” kuruldu.

15 Kasım 2014

29176

Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Kasım 2014

29176

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/51) yayımlandı. (Proje Değerlendirme Kurulu kuruldu.)

 

17 Kasım 2014

29178

Celal Bayar Üniversitesi Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Kasım 2014

29179

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Cavit BİRCAN atandı.

 

18 Kasım 2014

29179

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR atandı.

 

 

18 Kasım 2014

29179

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet Kemal ÇELEBİ atandı.

 

 

18 Kasım 2014

29179

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN atandı.

 

 

18 Kasım 2014

29179

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Durmuş DEVECİ atandı.

.

 

18 Kasım 2014

29179

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ atandı.

 

 

18 Kasım 2014

29179

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI atandı.

 

18 Kasım 2014

29179

 

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hasan KAYA atandı.

 

18 Kasım 2014

29179

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

19 Kasım 2014

29180

Yeditepe Üniversitesi;

 Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Gelişim ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Kasım 2014

29180

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı

19 Kasım 2014

29180

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

23 Kasım 2014

29184

Boğaziçi Üniversitesi Halet Çambel ve Nail Çakırhan Arkeoloji, Geleneksel Mimarlık ve Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Kasım 2014

29184

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Kasım 2014

29185

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Kasım 2014

29185

Sakarya Üniversitesi Biyomedikal, Manyetik ve Yarıiletken Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Kasım 2014

29187

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının kurulmasına ilişkin 26/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanun yayımlandı.

26 Kasım 2014

29187

26/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanun ile;

11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapıldı. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü 26/11/2017 tarihinden geçerli olmak üzere kapatıldı.

26 Kasım 2014

29187

26/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanun ile;

7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununda değişiklik yapıldı.

29 Kasım 2014

29190

Çukurova Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Kasım 2014

29190

Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Kasım 2014

29190

İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜTÜMER) nin (İKÜTÜMER) adı değiştirildi.

29 Kasım 2014

29190

KoçÜniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin adı; KoçÜniversitesi Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirildi.

29 Kasım 2014

29190

6570 sayılıİstanbul Tahkim Merkezi Kanunu yayımlandı. (Kanun 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.)

 

30 Kasım 2014

29191

Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

30 Kasım 2014

29191

Batman Üniversitesi;

 Obezite ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Petrol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-11-03 13:46:56

2014 YILI EKİM AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

1 Ekim 2014

29136

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Erkan KANDEMİR atandı.

3 Ekim 2014

29138

Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Ekim 2014

29139

Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Ekim 2014

29139

Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Ekim 2014

29139

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Ekim 2014

29140

Erzurum Teknik Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Ekim 2014

29140

Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Ekim 2014

29140

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu kapatıldı.

10 Ekim 2014

29141

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Çiğdem ERDOĞAN ATABEK atandı.

10 Ekim 2014

29141

Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Ekim 2014

29142

Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Ekim 2014

29142

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapıldı.

12 Ekim 2014

29143

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Ekim 2014

29144

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Ekim 2014

29148

Başbakanlık Müsteşarlığına, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal MADENOĞLU  atandı.

19 Ekim 2014

29150

Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ekim 2014

29151

Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ekim 2014

29152

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

21 Ekim 2014

29152

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

21 Ekim 2014

29152

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Finans Enstitüsü kuruldu.

22 Ekim 2014

 

 

29153

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Şenol GÖKA atandı.

 

24 Ekim 2014

29155

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Ekim 2014

29156

Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapıldı.

26 Ekim 2014

29157

Gazi Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

26 Ekim 2014

29157

Üsküdar Üniversitesi Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Ekim 2014

29158

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Ekim 2014

29158

Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

28 Ekim 2014

29159

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Ekim 2014

29159

Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ekim 2014

29161

Turgut Özal Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-10-01 11:50:10

2014 YILI EYLÜL AYI GÜNCELLEMELERİ

2 Eylül 2014

29107

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

3 Eylül 2014

29108

Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

3 Eylül 2014

29108

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı İçişleri Bakanlığına bağlandı.

7 Eylül 2014

29112

Akdeniz Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Eylül 2014

29113

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Eylül 2014

29114

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Eylül 2014

29115

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rekabet ve Regülasyon Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Eylül 2014

29116

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Eylül 2014

29116

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Eylül 2014

29116

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Eylül 2014

29116

İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılıKanun yayımlandı. Kanun kapsamında; Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Merkezi Yönetimin Taşra Kuruluşu, Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun teşkilat veya görevlerinde değişiklik yapıldı.

 

12 Eylül 2014

29117

Adalet Bakanlığı Bakan YardımcılığınaVeysi KAYNAK atandı.

Avrupa Birliği Bakanlığı Alaattin BÜYÜKKAYA atandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Prof. Dr. Davut KAVRANOĞLU atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Halil ETYEMEZ atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Muhammet BALTA atandı.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ali Naci KORU atandı.

Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Adnan YILDIRIM atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Metin YILMAZ atandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Kutbettin ARZU atandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatih METİN atandı.

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına vali Osman GÜNEŞ atandı.

Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet CEYLAN atandı.

Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Erdem CANTİMUR atandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Orhan ERDEM atandı.

Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hasan Kemal YARDIMCI atandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Dr. Nurettin AKMAN atandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yahya BAŞ atandı.

 

13 Eylül 2014

29118

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Dr. Abdurrahman ARICI atandı.

13 Eylül 2014

29118

Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde (Sgm: 2009/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sgm: 2014/32) yayımlandı.

 

13 Eylül 2014

29118

Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde (Sgm: 2009/10) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sgm: 2014/31) yayımlandı.

 

15 Eylül 2014

29120

Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Eylül 2014

29121

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Vali Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU  atandı.

16 Eylül 2014

29121

Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Eylül 2014

29121

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Eylül 2014

29121

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına Vali Sebahattin ÖZTÜRK atandı.

16 Eylül 2014

29121

Emniyet Genel Müdürlüğüne Vali Mehmet Celalettin LEKESİZ atandı.

19 Eylül 2014

29124

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

20 Eylül 2014

29125

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

21 Eylül 2014

29126

Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Eylül 2014

29126

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Eylül 2014

29127

Erciyes Üniversitesi Çevre Sorunları ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Eylül 2014

29127

Yıldız Teknik Üniversitesi Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Eylül 2014

29134

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Eylül 2014

29135

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-09-02 11:21:16

2014 YILI AĞUSTOS AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Ağustos 2014

29075

Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Bitkiler, Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Ağustos 2014

29076

Niğde Üniversitesi Endüstriyel Hammaddeler ve Yapı Malzemeleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

3 Ağustos 2014

29077

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Doç. Kaşif Lemi BİLGİN, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

7 Ağustos 2014

29081

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Ağustos 2014

29081

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

7 Ağustos 2014

29081

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah ATAY,  katıldığı tarihten geçerli olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına  atandı.

7 Ağustos 2014

29081

Deniz Hava Komutanı Tümamiral Hakan ÜSTEM, katıldığı tarihten geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığına  atandı.

 

10 Ağustos 2014

29084

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi;

 Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ağustos 2014

29084

Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin 2014/6500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

14 Ağustos 2014

29088

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ağustos 2014

29089

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ atandı.

17 Ağustos 2014

29091

Amasya Üniversitesi Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

17 Ağustos 2014

29091

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi;

 İstanbul  Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İsar),

İpekyolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

18 Ağustos 2014

29092

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

18 Ağustos 2014

29092

Balıkesir Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

18 Ağustos 2014

29092

İstanbul Sariyer İlçesinde Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu

18 Ağustos 2014

29092

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatında değişiklik yapıldı.

19 Ağustos 2014

29093

Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin adı değiştirildi.

22 Ağustos 2014

29096

Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ağustos 2014

29096

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Ağustos 2014

29098

Mustafa Kemal Üniversitesi Tekstil Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Ağustos 2014

29099

Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Ağustos 2014

29100

Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezinin adı “Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirildi.

26 Ağustos 2014

29100

Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Ağustos 2014

29100

Avrupa Birliği Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı olarak Antalya ve İzmir illerinde temsilcilik açılmasına ilişkin 2014/6724 sayılı BKK yayımlandı.

26 Ağustos 2014

29100

Abdullah Gül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi kuruldu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatıldı.

 

26 Ağustos 2014

29100

Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Afyon Kocatepe Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Bahçeşehir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Beykent Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Dokuz Eylül Üniversitesi Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

İnönü Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Kocaeli Üniversitesi Ulaştırma Yüksekokulu kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

KTO-Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

MEF Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Niğde Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Tıp Fakültesi kuruldu.

26 Ağustos 2014

29100

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Ufuk Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

 

26 Ağustos 2014

29100

Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi kuruldu.

 

27 Ağustos 2014

29101

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği yayımlandı.

 

28 Ağustos 2014

29102

Bursa Orhangazi Üniversitesi Dijital Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Ağustos 2014

29102

Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Ağustos 2014

29102

Türk Standardları Enstitüsü tarafından şirket kurulmasına izin verilmesine ilişkin 2014/6729 Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

28 Ağustos 2014

29102

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile

Personeli Hakkında Yönetmelikyayımlandı.

 

30 Ağustos 2014

29104

Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

31 Ağustos 2014

29105

Erciyes Üniversitesi Atçılık ve Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Ağustos 2014

29105

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ali Kuşçu Teknoloji ve İnovasyon Uygulama veAraştırma Merkezi kuruldu.

2014-08-01 12:05:22

2014 YILI TEMMUZ AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

 

Değişiklik

1 Temmuz 2014

29047

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

3 Temmuz 2014

29049

Reklam Kurulu Yönetmeliği yayımlandı.

5 Temmuz 2014

29051

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

6 Temmuz 2014

29052

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Temmuz 2014

29052

Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Temmuz 2014

29052

Uşak Üniversitesi Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Temmuz 2014

29053

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı.

10 Temmuz 2014

29056

Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair 6550 sayılı  Kanun yayımlandı. (İleri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezî araştırma laboratuvarlarını içeren Araştırma Altyapıları tüzelkişilik şeklinde oluşturuldu.)

 

11 Temmuz 2014

29057

Anadolu Üniversitesi;

 Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Temmuz 2014

29058

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Temmuz 2014

29058

Hacettepe Üniversitesi;

 Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Nükleer Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Temmuz 2014

29059

Bülent Ecevit Üniversitesi;

 Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Mücevher ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Temmuz 2014

29059

İstanbul Aydın Üniversitesi İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Temmuz 2014

29059

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi;

 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Temmuz 2014

29060

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dilbilimi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Temmuz 2014

29060

Balıkesir Üniversitesi;

 İbn-İ Haldun Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Temmuz 2014

29060

Gazi Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Temmuz 2014

29060

Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Temmuz 2014

29060

Tunceli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Temmuz 2014

29062

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Temmuz 2014

29062

Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Temmuz 2014

29063

Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz 2014

29064

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van ve Çevresi Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz 2014

29064

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

19 Temmuz 2014

29065

Dumlupınar Üniversitesi Organ Nakli ve Yapay Organ Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Temmuz 2014

29065

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Temmuz 2014

29067

Kastamonu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Temmuz 2014

29067

Sakarya Üniversitesi;

İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Organ ve Doku Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Temmuz 2014

29069

Ahi Evran Üniversitesi;

 Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Temmuz 2014

29073

Adıyaman Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Temmuz 2014

29073

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarlığına Büyükelçi Rauf Engin SOYSAL’ın atandı.

27 Temmuz 2014

29073

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim GÖKMEN, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

31 Temmuz 2014

29074

Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-07-01 10:13:33

2014 YILI HAZİRAN AYI GÜNCELLEMELERİ

1 Haziran 2014

29017

Selçuk Üniversitesi;

 İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Haziran 2014

29018

Canik Başarı Üniversitesi Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Haziran 2014

 

29018

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Haziran 2014

29018

İstanbul Ticaret Üniversitesi Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Haziran 2014

29020

Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Haziran 2014

29020

Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Haziran 2014

29021

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi;

Gözenekli Doğal Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 kuruldu.

6 Haziran 2014

29022

Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ yayımlandı. (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesi ‘TOPRAK-TEK’ oluşturuldu.)

 

8 Haziran 2014

29024

Akdeniz Üniversitesi Anne-Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Haziran 2014

29025

Pamukkale Üniversitesi;

 İletişim Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Su ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Jeotermal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi

Menderes Havzası Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Uygulama ve Araştırma Merkezi

Flora ve Fauna Araştırma, Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deprem ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

10 Haziran 2014

29026

Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Adnan YILDIRIM atandı.

10 Haziran 2014

29026

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü İsmail KEMALOĞLU, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşar yardımcılığına atandı.

10 Haziran 2014

29026

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Haziran 2014

29027

Çankırı Karatekin Üniversitesi;

 Afrika Ülkeleri İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Haziran 2014

29027

Koç Üniversitesi İlaç Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Haziran 2014

29031

Ahi Evran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Haziran 2014

29031

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu İleri teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Haziran 2014

29032

Akdeniz Üniversitesi Kütüphane  ve Dokümantasyon Merkezi kapatıdı.

16 Haziran 2014

 

 

 

29032

Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Haziran 2014

 

 

 

29033

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği yayımlandı.

 

23 Haziran 2014

 

 

 

29039

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Haziran 2014

 

 

 

29039

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

23 Haziran 2014

 

 

 

29039

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Haziran 2014

29040

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. İlyas ÇAPOĞLU yeniden atandı.

24 Haziran 2014

29040

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mehmet Emin ARAT atandı.

 

24 Haziran 2014

29040

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Ahmet BUÇUKOĞLU atandı.

 

26 Haziran 2014

29042

Antalya İhracatçılar Birliğinin unvanı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak değiştirildi.

 

28 Haziran 2014

29044

 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında 6546 Sayılı Kanun yayımlandı.

28 Haziran 2014

29044

 Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6546 sayılı  Kanun yayımlandı.

 

29 Haziran 2014

29045

 İstanbul Gelişim Üniversitesi;

 İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

 

30 Haziran 2014

29046

 Bitlis Eren Üniversitesi Türkçe Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-06-02 10:46:20

2014 YILI MAYIS AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Mayıs 2014

28988

 Kalkınma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet CEYLAN atandı.

2 Mayıs 2014

28988

Gelir İdaresi Başkanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Adnan ERTÜRK atandı.

2 Mayıs 2014

28988

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile Siyasal Bilgiler Fakültesi kuruldu.

4 Mayıs 2014

28990

İstanbul Üniversitesi;

 Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Hepatopankreatobilier Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

5 Mayıs 2014

28991

Hitit Üniversitesi Gıda Güvenliği, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Mayıs 2014

28991

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teratojenite Bilgi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Mayıs 2014

28991

Kastamonu Üniversitesi Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mayıs 2014

28995

Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kuruldu.

9 Mayıs 2014

28995

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uluslararası Tıp Fakültesi kuruldu.

10 Mayıs 2014

28996

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

11 Mayıs 2014

28997

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Mayıs 2014

28997

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilim ve  Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Mayıs 2014

28999

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

14 Mayıs 2014

29000

Dicle Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİAMER) kuruldu.

14 Mayıs 2014

29000

Kadir Has Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

15 Mayıs 2014

29001

Adıyaman Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Mayıs 2014

29001

Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Mayıs 2014

29001

Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Mayıs 2014

29002

Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Mayıs 2014

29002

Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Mayıs 2014

29002

112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği yayımlandı. (Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu ile Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu kuruldu.)

17 Mayıs 2014

29003

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Yurt Dışında Şirketler Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2014/6233 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

 

18 Mayıs 2014

29004

Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Mayıs 2014

29004

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği yayımlandı.

20 Mayıs 2014

29005

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak yer alan Çatalzeytin Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kapatıldı.

20 Mayıs 2014

29005

Mustafa Kemal Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Mayıs 2014

29005

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğünün adı Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü olarak değiştirildi.

 

20 Mayıs 2014

29005

Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

21 Mayıs 2014

29006

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Mayıs 2014

29007

Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK atandı.

22 Mayıs 2014

29007

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Mayıs 2014

29007

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

24 Mayıs 2014

29009

Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Mayıs 2014

29009

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN atandı.

25 Mayıs 2014

29010

Gazi Üniversitesi;

 Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yurt Dışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Mayıs 2014

29010

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Mayıs 2014

29011

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi;

 Deneysel İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Saha Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yöntem Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Mayıs 2014

29011

Hacettepe Üniversitesi Vaskülit Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Mayıs 2014

29011

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri (Memtek) Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Mayıs 2014

29012

Adıyaman Üniversitesi;

Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Mayıs 2014

29012

Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılığı Arttırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Mayıs 2014

29012

Turgut Özal Üniversitesi Anayasa Kuramı Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-02 10:18:45

2014 YILI NİSAN AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

Değişiklik

4 Nisan 2014

28962

Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi,

Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu.

4 Nisan 2014

28962

Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

7 Nisan 2014

28965

Çukurova Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Nisan 2014

28966

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Beytepe Tıp Fakültesi kuruldu.

8 Nisan 2014

28966

Pamukkale Üniversitesi Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

9 Nisan 2014

28967

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğu Akdeniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

12 Nisan 2014

28970

Savunma Sanayii Müsteşarlığına, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail DEMİR  atandı.

 

 

13 Nisan 2014

28971

Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

13 Nisan 2014

28971

Gaziantep Üniversitesi Yurtdışındaki Türkler  ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

 

13 Nisan 2014

28971

İstanbul Aydın Üniversitesi Garbiyat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

14 Nisan 2014

28972

Adıyaman Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin adı; “Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirildi.

 

14 Nisan 2014

28972

Sinop Üniversitesi Türk Devletleri, Dost ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

15 Nisan 2014

28973

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

16 Nisan 2014

28974

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

16 Nisan 2014

28974

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak İstanbul İli, Beykoz İlçesinde Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

 

17 Nisan 2014

28975

Ardahan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Nisan 2014

28975

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

17 Nisan 2014

28975

Dumlupınar Üniversitesi;

 Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi

İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Nisan 2014

28975

 

17 Nisan 2014

28975

Gedik Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

17 Nisan 2014

28975

Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kuruldu.

17 Nisan 2014

28975

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adı, Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

17 Nisan 2014

28975

Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

17 Nisan 2014

28975

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesinin adı, İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.

17 Nisan 2014

28975

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

18 Nisan 2014

28976

Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu kuruldu.

18 Nisan 2014

28976

Toplu Konut İdaresi Başkanı Ahmet Haluk KARABEL,  başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

20 Nisan 2014

28978

İstanbul Gelişim Üniversitesi;

 Bilgisayar Teknolojileri Robotik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Çevre Şehircilik ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Nisan 2014

28979

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Nisan 2014

28979

Ankara Üniversitesi Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Araştırma ve Uygulama Merkezinin adı; Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirildi.

21 Nisan 2014

28979

Cumhuriyet Üniversitesi Recai Toydemir Sürekli Eğitim Merkezi kuruldu.

21 Nisan 2014

28979

Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Nisan 2014

28979

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Nisan 2014

28980

Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik yayımlandı. (Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezleri, kabul ve barınma merkezleri, geçici merkezler kurulmasına ilişkin hükümler belirlendi.)

 

25 Nisan 2014

28982

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü kuruldu.

25 Nisan 2014

28982

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan;

 Güzel Sanatlar Fakültesinin adı, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,

Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

olarak değiştirildi.

25 Nisan 2014

28982

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

26 Nisan 2014

28983

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapıldı. (TBMMde de Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu” kuruldu.)

26 Nisan 2014

28983

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına, Başbakanlık Müşaviri Ahmet ERDEM atandı.

26 Nisan 2014

28983

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık Fakültesi kuruldu.

27 Nisan 2014

28984

Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İş Birliği ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Nisan 2014

28985

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Modelleme ve Simülasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Nisan 2014

28985

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Nisan 2014

28986

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığına, Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Feridun BİLGİN  atandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-04-07 13:14:58

2014 YILI MART AYI GÜNCELLEMELERİ

1 Mart 2014

28928

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 6527 sayılı Kanun yayımlandı. Kanun ile;

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı teşkilatlarında değişiklik yapıldı.

 

2 Mart 2014

28929

İstanbul Bilim Üniversitesi;

 Down Sendromu Uygulama  ve Araştırma Merkezi,

Spina Bifida Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Mart 2014

28930

Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Mart 2014

28932

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük yayımlandı.

6 Mart 2014

28933

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve  Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Mart 2014

28934

Yeditepe Üniversitesi;

 Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2014

28936

Bülent Ecevit Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2014

28936

Hacettepe Üniversitesi;

 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Fanconi Aplastik Anemi ve Diğer Konjenital Kemik İliği Yetmezlikleri Tanı-Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Moleküler Görüntüleme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2014

28936

Sinop Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2014

28936

Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Mart 2014

28936

Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Mülkiye Başmüfettişi Atilla TOROS atandı.

10 Mart 2014

28937

İnönü Üniversitesi Geleneksel Halk İlaçları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Mart 2014

28937

İstanbul Ticaret Üniversitesi Spor Endüstrisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Mart 2014

28937

Kastamonu Üniversitesi Gençlik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Mart 2014

28937

Siirt Üniversitesi;

 İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

11 Mart 2014

28938

İnönü Üniversitesi At, Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Mart 2014

28938

İstanbul Üniversitesi Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Mart 2014

28938

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi;

 Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Şahidi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Mart 2014

28938

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Mart 2014

28939

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği yayımlandı.

12 Mart 2014

28939

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

13 Mart 2014

28940

Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Mart 2014

28940

Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6529 sayılı Kanun yayımlandı.

 

14 Mart 2014

28941

Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 sayılı Kanun yayımlandı. (Milli Eğitim Bakanlığı:

 Merkez Teşkilatında; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü kuruldu. Bilgi İşlem Grup Başkanlığı ve  İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının adları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve  İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı olarak değiştirildi.

Taşra Teşkilatında; İl eğitim denetmenleri başkanlığı Maarif Müfettişleri Başkanlığı olarak yapılandırıldı.)

 

14 Mart 2014

28941

13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Dışişleri Bakanlığına ait (3) ve (5) sayılı cetvellerde  değişiklikler yapıldı.

15 Mart 2014

28942

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kuruldu.

15 Mart 2014

28942

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu.

16 Mart 2014

28943

Bursa Orhangazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Mart 2014

28945

Necmettin Erbakan Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (Merkezin adı; Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi oldu.

20 Mart 2014

28947

İstanbul Bilim Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Mart 2014

28949

Kastamonu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Mart 2014

28950

Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

25 Mart 2014

28952

Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

25 Mart 2014

28952

Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

25 Mart 2014

28952

Süleyman Demirel Üniversitesi;

 Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

27 Mart 2014

28954

Adnan Menderes Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Mart 2014

28954

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Mart 2014

28955

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad BAYAR,  başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.

30 Mart 2014

28957

Acıbadem Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Mart 2014

28957

Gazi Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Mart 2014

28957

Kastamonu Üniversitesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Mart 2014

28958

Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 

 

2014-03-03 17:15:20

2014 YILI ŞUBAT AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Şubat 2014

28901

Düzce Üniversitesi Mehmet Zahid Kevseri Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Şubat 2014

28902

Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Şubat 2014

28904

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

9 Şubat 2014

28908

Bartın Üniversitesi Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Şubat 2014

28909

Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Şubat 2014

28913

Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. (Yükseköğretim kurulu engelli öğrenciler komisyonu, Engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon birimi, Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimleri, ÖSYM engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon birimlerinin ad ve görevleri düzenlendi.)

15 Şubat 2014

28914

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6523 sayılı Kanun yayımlandı.

 

15 Şubat 2014

28914

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlandı.

(Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu HADMEK ile Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu HADYEK kuruldu)

16 Şubat 2014

28915

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları Bolu Valisi olarak atandı.

16 Şubat 2014

28915

Cumhuriyet Üniversitesi Optik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Şubat 2014

28916

Gazi Üniversitesi Nanotıp ve İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

19 Şubat 2014

28918

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 sayılı Kanun yayımlandı. (Kanun ile;

 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu,

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurul,

Afet Ve Acil Durum Yüksek Kurulu,

 Siber Güvenlik Kurulu,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

 Sağlık Bakanlığı,

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,

 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,

Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı,

Türk Akreditasyon Kurumu Başkanlığı,

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı

 teşkilatlarında değişiklik yapıldı.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Şubat 2014

28919

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu  başkanlığına Mustafa YILMAZ atandı.

20 Şubat 2014

 

Gazi Üniversitesi;

 Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Gazibitem),

Geri Kalmış Bölgelerde Yatırım ve İstihdamı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Göç ve Nüfus Araştırmaları Uygulama ve  Araştırma Merkezi,

Hasan Ali Yücel Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kooperatifçilik Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Laparoskopik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

21 Şubat 2014

28920

Dokuz Eylül Üniversitesi;

 Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Şubat 2014

28920

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcısı Kudret BÜLBÜL atandı.

22  Şubat 2014

28921

Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22  Şubat 2014

28921

Askerlik Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair 6519 sayılı Kanun yayımlandı.( 3056 sayılı Kanunda değişiklik yapıldı. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere 15/A maddesi eklenerek Yüce Divanda yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulü düzenlendi.)

 

23  Şubat 2014

28922

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23  Şubat 2014

28922

Uşak Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24  Şubat 2014

28923

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24  Şubat 2014

28923

Trakya Üniversitesi Balkan Arboretumu ve Edtu Herbaryumu Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26  Şubat 2014

28925

Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ yayımlandı.

27  Şubat 2014

28926

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığa, Nesrin ÇELİK atandı.

27  Şubat 2014

28926

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Alanya Tıp Fakültesi kuruldu.

27  Şubat 2014

28926

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi;

 Biyomedikal Test, Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Hücre, Doku, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27  Şubat 2014

28926

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6525 sayılı  Kanun yayımlandı. Kanun ile;

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

İçişleri Bakanlığı,

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Yerel Yönetim Birlikleri teşkilatlarında değişiklik yapıldı. Ayrıca Biruni Üniversitesi kuruldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-02-03 09:25:50

2014 YILI OCAK AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

Değişiklik

6 Ocak 2014

28874

Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Ocak 2014

28874

İnönü Üniversitesi Kataliz Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Ocak 2014

28876

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığına, Müsteşar Yardımcısı İbrahim ŞENEL atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Tufan BÜYÜKUZUN atandı.

9 Ocak 2014

28877

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

10 Ocak 2014

28878

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ocak 2014

28878

Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Ocak 2014

28878

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Çiftçi Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

18 Ocak 2014

28886

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı.

 

19 Ocak 2014

28887

Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Ocak 2014

28887

Batman Üniversitesi Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Ocak 2014

28887

Canik Başarı Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

19 Ocak 2014

28887

Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ocak 2014

28888

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkçe  Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ocak 2014

28888

Karadeniz Teknik Üniversitesi;

 Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ocak 2014

28888

Uşak Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ocak 2014

28890

Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıldı.

22 Ocak 2014

28890

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne,  Prof.Dr. Hayri COŞKUN yeniden atandı.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ekrem YILDIZ yeniden atandı.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Halil AKKANAT atandı.

 

22 Ocak 2014

28890

Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama ve

Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ocak 2014

28890

Üsküdar Üniversitesi;

 Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Engelsiz Yaşam Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Ocak 2014

28892

Balıkesir Üniversitesi Osmanlı Mirası Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Ocak 2014

28892

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Ocak 2014

28892

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Ocak 2014

28893

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı. (Kosta Rika’da, T.C. San Hose Büyük Elçiliği kuruldu.)

25 Ocak 2014

28893

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 4 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. (İl ve ilçe müftülüklerinde Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere Komisyonlar kuruldu)

 

27 Ocak 2014

28895

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarlığına Faruk ÖZÇELİK atandı.

 

28 Ocak 2014

28896

“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol” uyarınca ulusal önleme mekanizmasının belirlenmesine ilişkin 2013/5711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. (Türkiye İnsan Hakları Kurumu ulusal önleme mekanizması olarak belirlendi).

 

28 Ocak 2014

28896

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlığına Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK atandı.

29 Ocak 2014

28897

Boğaziçi Üniversitesi;

Kurumsal Yönetim ve Finansal Düzenleme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Ocak 2014

28897

Canik Başarı Üniversitesi;

 Bal Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Çocuk Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Ocak 2014

28897

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma Ve Uygulama Merkezi kapatıldı.

29 Ocak 2014

28897

Kocaeli Üniversitesi;

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uygulamalı Matematik Bilimleri Araştırma Merkezi,

Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatıldı.

2014-01-06 10:41:57

2013 YILI ARALIK AYI GÜNCELLEMELERİ

2 Aralık

28839

Hacettepe Üniversitesi;

 Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Aralık

28841

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Aralık

28841

Kocaeli Üniversitesi;

 Beyin Hipofiz Bezi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Enerji Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Aralık

28841

Kocaeli Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türklerin Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatıldı.

6 Aralık

28843

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Aralık

28843

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

8 Aralık

28845

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

8 Aralık

28845

Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Aralık

28846

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik  ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

9 Aralık

28846

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

9 Aralık

28846

Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Aralık

28848

Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Aralık

28848

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Aralık

28849

Dicle Üniversitesi Asbeste Bağlı Hastalıklar ve Mezotelyoma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Aralık

28849

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yayımlandı.

13 Aralık

28850

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Aralık

28850

Niğde Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14  Aralık

28851

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İnternet Geliştirme Kurulu Yönetmeliği yayımlandı.

 

14  Aralık

28851

İstanbul İli Adalar İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yassıada’nın ismi “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilDİ.

 15 Aralık

28852

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16  Aralık

28853

İstanbul GelişimÜniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurul

16  Aralık

28853

İzmir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

16  Aralık

28853

Okan ÜniversitesiRektörlüğü bünyesinde Tıp Fakültesi kuruldu.

16  Aralık

28853

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi ile Uşak Üniversitesi Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

 19 Aralık

28856

Çukurova Üniversitesi Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 19 Aralık

28856

Erciyes Üniversitesi Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 19 Aralık

28856

Gazi Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 19 Aralık

28856

İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik, İnovasyon ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 19 Aralık

28856

Koç Üniversitesi Saha Araştırma Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

 19 Aralık

28856

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 19 Aralık

28856

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsansız Hava Aracı Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 20 Aralık

28857

Çukurova Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 20 Aralık

28857

Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 22 Aralık

28859

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN atandı.

26 Aralık

28863

Bazı Bakanların İstifası, görevden alınması ve yerlerine atama yapılmasına dair işlem yayımlandı.

27 Aralık

28864

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Aralık

28864

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Aralık

28864

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Aralık

28865

Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların Başbakan Yardımcıları arasındaki dağılımına ilişkin 2013/15 Numaralı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı.

29 Aralık

28866

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği yayımlandı. ( Madde Bağımlılığı Bilim Komisyonu kuruldu.)

2013-12-02 17:17:47

2013 YILI KASIM AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

4 Kasım

28811

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Mimarlık, Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

5 Kasım

28812

Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ yayımlandı.

7 Kasım

28814

Nevşehir Üniversitesinin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirildi.

7 Kasım

28814

Siirt ili “Aydınlar” İlçesinin adı “Tillo” olarak değiştirildi.

7 Kasım

28814

Avrupa Birliği Bakanlığı merkez teşkilatına bağlı olarak, İstanbul ilinde temsilcilik açıldı.

9 Kasım

28816

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

9 Kasım

28816

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

10 Kasım

28817

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kuruldu.

10 Kasım

28817

Batman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

10 Kasım

28817

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kapatıldı. Adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Denizcilik Fakültesi kuruldu.

10 Kasım

28817

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatıldı. Adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

10 Kasım

28817

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde İslami İlimler Fakültesi kuruldu.

10 Kasım

28817

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

11 Kasım

28818

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

11 Kasım

28818

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu.

11 Kasım

28818

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

11 Kasım

28818

Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı. (Siber olaylara müdahale amaçlı kurumsal ve sektörel müdahale ekiplerinin kuruluş esasları belirlendi.)

 

13 Kasım

28820

Harran Üniversitesi Gap Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

14 Kasım

28821

Orman Genel Müdürlüğüne Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim ÇİFTÇİ’ atandı.

15 Kasım

28822

Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21Kasım

28828

Anadolu Üniversitesi;

 İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Kasım

28828

Zirve Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Kasım

28832

Bursa Orhangazi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Kasım

28833

Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Kasım

28833

Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Kasım

28834

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi;

 Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Kasım

28834

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Kasım

28835

Tüketicinin Korunması Hakkında 6502 sayılı Kanun yayımlandı. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Tüketici Konseyi, Reklam Konseyi ile Taşra Örgütünde Tüketici Hakem Heyeti oluşturuldu.)

 

28 Kasım

28835

Uluslararası Antalya Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Kasım

28836

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak, 14 adet Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kuruldu.

2013-11-04 09:16:11

2013 YILI EKİM AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Ekim 2013

28782

Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Ekim 2013

28784

Aksaray Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Ekim 2013

28784

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

 

6 Ekim 2013

28787

Celal Bayar Üniversitesi Jeopark Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Ekim 2013

28787

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Ekim 2013

28787

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

7 Ekim 2013

28788

İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Ekim 2013

28792

Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. ( Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hizmet birimleri ve görevleri yeniden belirlendi.)

14 Ekim 2013

28795

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Muhittin MACİT atandı.

14 Ekim 2013

28795

Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

19 Ekim 2013

28796

Nevşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ekim 2013

28797

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

20 Ekim 2013

28797

Kırklareli Üniversitesi Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ekim 2013

28798

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ekim 2013

28799

Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ekim 2013

28799

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik  Tasarımı Uygulama ve Araştırma  Merkezi kuruldu.

28 Ekim 2013

28805

Yaşar Üniversitesi Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2013-10-01 14:23:41

2013 YILI EYLÜL AYI GÜNCELLEMELERİ

 

 

 

3 Eylül 2013

 28754

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Eylül 2013

 28754

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mermer ve Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Eylül 2013

 28754

Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Eylül 2013

28755

Atatürk Üniversitesi Bor Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Eylül 2013

28756

Kto Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Eylül 2013

28757

Boğaziçi Üniversitesi Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Eylül 2013

28757

Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Eylül 2013

28757

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Tıp Fakültesi kuruldu.

6 Eylül 2013

28757

Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

6 Eylül 2013

28757

Spor Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, 138 adet Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü kuruldu.

9 Eylül 2013

28760

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Eylül 2013

28761

Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Eylül 2013

28761

Cumhuriyet Üniversitesi Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Eylül 2013

28761

Cumhuriyet Üniversitesi Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Eylül 2013

28761

Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (FÜSEM) kuruldu.

11 Eylül 2013

28762

Diyanet İşleri başkanlığı Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlükleri Hakkında 2013/5285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Bu kapsamda 10 Yurt Dışı Din Hizmetleri Koordinatörlüğü oluşturuldu.

12 Eylül 2013

28763

Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Eylül 2013

28763

Kırıkkale Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Eylül 2013

28763

Namık Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Eylül 2013

28763

Üsküdar Üniversitesi;

 Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Eylül 2013

28764

Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

15 Eylül 2013

28766

Gedik Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Eylül 2013

28767

Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Eylül 2013

28767

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Eylül 2013

28768

Giresun Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Eylül 2013

28768

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Eylül 2013

28770

Acıbadem Üniversitesi İleri Düzey Simülasyon ve Endoskopik Cerrahi Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Eylül 2013

28770

Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Eylül 2013

28770

Gazi Üniversitesi;

 Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

19 Eylül 2013

28770

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 20 Eylül 2013

28771

Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

 

22 Eylül 2013

28773

İpek Üniversitesi;

 Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Eylül 2013

28774

Gazi Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Eylül 2013

28776

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Eylül 2013

28776

Hacettepe Üniversitesi Mezotelyoma ve Medikal Jeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Eylül 2013

28776

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezinin adı, Kâtip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak değiştirildi.

25 Eylül 2013

28776

Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Eylül 2013

28777

Gazi Üniversitesi Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Eylül 2013

28777

Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Eylül 2013

28777

İstanbul Ticaret Üniversitesi;

 İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Eylül 2013

28777

Niğde Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Uygur-Çin Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Eylül 2013

28777

Pamukkale Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Eylül 2013

28777

Sakarya Üniversitesi Kafkas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Eylül 2013

28777

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medikal Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Eylül 2013

28781

Cumhuriyet Üniversitesi Nanofotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Eylül 2013

 

 

Eylül 2013

 

 

Eylül 2013

 

 

Eylül 2013

 

 

Eylül 2013

 

 

Eylül 2013

 

 

2013-09-03 13:49:55

2013 YILI AĞUSTOS AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Ağustos 2013

28725

Bülent Ecevit Üniversitesi Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Ağustos 2013

28725

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Enerji Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Ağustos 2013

28725

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

2 Ağustos 2013

28726

Denizcilik Koordinasyon Komisyonu Yönetmeliği yayımlandı.

 

2 Ağustos 2013

28726

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı  Kanun hükümleri bağlamında;

 • Ankara Bilge Üniversitesinin adı “Yüksek İhtisas Üniversitesi” olarak değiştirildi.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 8 ‘inci maddesi hükümleri kapsamında, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görev ve yetkileri değiştirildi.
 • 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4’üncü maddesi değiştirildi.
 • 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin2’nci maddesi değiştirildi.

 

 

3 Ağustos 2013

28727

Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

 

4 Ağustos 2013

28728

Başkent Üniversitesi;

Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü,

Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü kuruldu.

 

4 Ağustos 2013

28728

Bayburt Üniversitesi Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

4 Ağustos 2013

28728

Amasya Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

4 Ağustos 2013

28728

Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına atama yapıldı.

 

5 Ağustos 2013

28729

Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Ağustos 2013

28729

Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11Ağustos 2013

28732

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlıklı Yaşam ve Fizyoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11Ağustos 2013

28732

Canik Başarı Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Ağustos 2013

28733

Giresun Üniversitesi Karadeniz Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Ağustos 2013

28733

İstanbul Aydın Üniversitesi Tevekkül Karman Global Barış ve Demokrasi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Ağustos 2013

28733

İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

12 Ağustos 2013

28733

Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Ağustos 2013

28734

Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Yönetmeliği yayımlandı.

(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde; Hava Ulaşımını Kolaylaştırma Komitesi HANKOK ve Havalimanı Kolaylık Komitesi HALİNKOK oluşturuldu.)

 

14 Ağustos 2013

28735

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Ağustos 2013

28736

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ yayımlandı.

 

16 Ağustos 2013

28737

Dicle Üniversitesi Kur'an-I Kerim ve Kıraat Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Ağustos 2013

28737

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak, Çanakkale ilinde Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2013

28742

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2013

28742

Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2013

28742

İstanbul Aydın Üniversitesi;

 Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Ağustos 2013

28742

İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Dozem) Kapatıldı.

21 Ağustos 2013

28742

Zirve Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Ağustos 2013

28743

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Ağustos 2013

28744

Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı bünyesinde yer alan Bursa Polis Koleji Müdürlüğü kapatılarak, adı geçen Genel Müdürlüğün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Bursa Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.

25 Ağustos 2013

28746

Gaziantep Üniversitesi Arkeolojik ve Kültürel Değerleri  Uygulama ve Araştırma Merkezi

25 Ağustos 2013

28746

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin Adı Değiştirildi.

25 Ağustos 2013

28746

Üsküdar Üniversitesi;

 Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Ağustos 2013

28747

Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

26 Ağustos 2013

28747

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Ağustos 2013

28748

Bülent Ecevit Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

27 Ağustos 2013

28748

Kadir Has Üniversitesi Girişimcilik, Yenilikçilik ve  Teknoloji Transferi Araştırma ve Uygulama

Merkezi kuruldu.

28 Ağustos 2013

 28749

Bayburt Üniversitesi;

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Ağustos 2013

 

 

Ağustos 2013

 

 

Ağustos 2013

 

 

Ağustos 2013

 

 

Ağustos 2013

 

 

Ağustos 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-08-01 10:25:55

2013 YILI TEMMUZ AYI GÜNCELLEMELERİ

Resmi Gazete

 

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Temmuz 2013

28695

Kafkas Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2 Temmuz 2013

28695

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

5 Temmuz 2013

28698

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

5 Temmuz 2013

28698

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi;

 Deneysel ve Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Temmuz 2013

28700

27.06.2013 tarihli ve 6494 sayılı Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.( Danıştay ve Yargıtay Kanunlarında değişiklik yapıldı.)

 

 

8 Temmuz 2013

28701

İstanbul Üniversitesi Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Temmuz 2013

28702

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Temmuz 2013

28702

Batman Üniversitesi Batman ve Çevresi Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Temmuz 2013

28702

Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

10 Temmuz 2013

28703

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

10 Temmuz 2013

28703

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

10 Temmuz 2013

28703

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

10 Temmuz 2013

28703

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Polatlı İlahiyat Fakültesi kuruldu.

10 Temmuz 2013

28703

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

10 Temmuz 2013

28703

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Urartu Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Temmuz 2013

28704

Celal Bayar Üniversitesi;

 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Temmuz 2013

28704

Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Temmuz 2013

28707

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Temmuz 2013

28707

İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

16 Temmuz 2013

28709

Bursa Orhangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz 2013

28711

Bitlis Eren Üniversitesi;

 Bitlis ve Çevresi İlmi Şahsiyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bitlis ve Çevresi Vakıf Müesseseleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz 2013

28711

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz 2013

28711

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz 2013

28711

Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz 2013

28711

Uşak Üniversitesi Su ve Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Temmuz 2013

28711

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilât Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.( Bilgi Edinme Daire Başkanlığı kuruldu)

19 Temmuz 2013

28712

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu.

20 Temmuz 2013

28713

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği yayımlandı. (İllerde, Erişilebilirlik Standartlarının Uygulanmasını İzleme ve Denetleme Komisyonu kuruldu.)

 

23 Temmuz 2013

28716

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

23 Temmuz 2013

28716

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kuruldu.

23 Temmuz 2013

28716

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İlahiyat Fakültesi kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı. Adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı. Adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

İpek Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İletişim Fakültesinin adı, Sinema Sanatları Fakültesi olarak değiştirildi.

24 Temmuz 2013

28717

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde Sivil Havacılık Yüksekokulu kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Karadeniz Teknik Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Mimarlık Fakültesinin adı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.

24 Temmuz 2013

28717

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Eğitim Bilimleri Fakültesi kapatıldı.

24 Temmuz 2013

28717

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatıldı. Adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Süleyman Demirel Üniversitesi Deney Hayvanları ve Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatıldı. Adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kuruldu.

24 Temmuz 2013

28717

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Isparta İli, Eğirdir İlçesinde Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü kuruldu.

25 Temmuz 2013

28718

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü yayımlandı.

 

26 Temmuz 2013

28719

Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu.

28 Temmuz 2013

28721

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Nükleer Radyasyon  Dedektörleri Uygulama ve Araştırma  Merkezi kuruldu.

28 Temmuz 2013

28721

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-İ Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

29 Temmuz 2013

28722

Pamukkale Üniversitesi Ekonomik ve Ekonometrik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Temmuz 2013

28722

Süleyman Demirel Üniversitesi;

 Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi,

İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Temmuz 2013

28722

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

30 Temmuz 2013

28723

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troas Kültürleri Tarih-Arkeoloji Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

31 Temmuz 2013

28724

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 13.07.2013 Tarihli ve 6496 Sayılı Kanun yayımlandı. (17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda değişiklik yapıldı.)

 

31 Temmuz 2013

28724

Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Temmuz 2013

28724

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2013-07-02 10:05:12

2013 YILI HAZİRAN AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Haziran 2013

 

28664

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Haziran 2013

 

28664

Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Haziran 2013

28666

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi;

 • Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Su Sporları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Haziran 2013

28667

Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Haziran 2013

28667

Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliği yayımlandı.

 

6 Haziran 2013

28668

Atatürk Üniversitesi Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

6 Haziran 2013

28668

Bartın Üniversitesi Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Haziran 2013

28668

Bartın Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Haziran 2013

28668

Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

6 Haziran 2013

28668

Niğde Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adnan GÖRÜR atandı.

 

6 Haziran 2013

28668

Zirve Üniversitesi Aile Ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

7 Haziran 2013

28669

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası  Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları  Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

7 Haziran 2013

28670

Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

10 Haziran 2013

28673

İstanbul Medipol Üniversitesi;

 • Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Biohukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi,
 • Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi

kuruldu..

11 Haziran 2013

28674

Hacettepe Üniversitesi;

 Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Psikometri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Transgenik Hayvan Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

kuruldu.

11 Haziran 2013

28674

Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kanununda değişiklik yapıldı.

 

12 Haziran 2013

28675

Avrasya Üniversitesi;

 Gıda Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yenilikçilik ve Girişimcilik Uygulama  ve Araştırma Merkezi

kuruldu.

12 Haziran 2013

28675

Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 Haziran 2013

28675

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

13 Haziran 2013

28676

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

16 Haziran 2013

28679

Cumhuriyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

17 Haziran 2013

28680

Ondokuz  Mayıs Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Haziran 2013

28681

Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Haziran 2013

28681

Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.      

18 Haziran 2013

28681

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Metin YILMAZ  atandı.

18 Haziran 2013

28681

28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapıldı. 5 yeni vakıf üniversitesi kuruldu. Bu üniversiteleri;

Anka Teknoloji Üniversitesi,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi,

Kanuni Üniversitesi,

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi,

Sanko Üniversitesi

Oluşturmaktadır.

 

18 Haziran 2013

28681

28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapıldı.” Altın Koza Üniversitesinin” adı “İpek Üniversitesi” olarak değiştirildi.

 19 Haziran 2013

28682

Kırıkkale Üniversitesi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

20  Haziran 2013

28683

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Haziran 2013

28684

Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

21 Haziran 2013

28684

Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Haziran 2013

28685

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Patnos Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesinin adı, Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

24 Haziran 2013

28687

Selçuk Üniversitesi;

 Proje Geliştirme ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Yenilenebilir ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

kuruldu.

25 Haziran 2013

28688

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

25 Haziran 2013

28688

Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;

 Yaşayan Diller Enstitüsü,

Veteriner Fakültesi

kuruldu.

25 Haziran 2013

28688

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Haziran 2013

28688

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

28 Haziran 2013

28691

Hacettepe Üniversitesi Erken Çocukluk Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Haziran 2013

28691

İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Haziran 2013

28691

İstanbul Üniversitesi Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Haziran 2013

28691

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2013-06-01 10:19:59

2013 YILI MAYIS AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Mayıs 2013

28634

Cumhuriyet Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Mayıs 2013

28634

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

1 Mayıs 2013

28634

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun yayımlandı.

 

4 Mayıs 2013

28637

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İşletme Fakültesi; Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi olarak değiştirildi.

4 Mayıs 2013

28637

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu; Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

6 Mayıs 2013

28639

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.

7 Mayıs 2013

28640

Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

8 Mayıs 2013

28641

Expo 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

 

9 Mayıs 2013

28642

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

14 Mayıs 2013

28647

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Küme Akademisi ve Rekabet Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adınMühendislik Fakültesi olarak değiştirildi ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Fen Bilimleri Enstitüsü ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

18 ilde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı temsilcilikleri kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.

16 Mayıs 2013

28649

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının taşra teşkilatında, Manavgat Liman Başkanlığı ile Karataş Liman Başkanlığı kuruldu.

17 Mayıs 2013

28650

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MAKÜ BAKA Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruldu.

 21 Mayıs 2013

28653

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.              

22 Mayıs 2013

28654

Batman Üniversitesi;

 Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

 İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi,

 Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

kuruldu.

23 Mayıs 2013

28655

Bitlis Eren Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

23 Mayıs 2013

28655

Posta Hizmetleri Kanunu yayımlandı. Kanun ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü kuruldu. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ise kapatıldı.

24 Mayıs 2013

28656

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

24 Mayıs 2013

28656

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi kuruldu.

24 Mayıs 2013

28656

Gediz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

26 Mayıs 2013

28658

Pamukkale Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

28 Mayıs 2013

28660

Atılım Üniversitesi Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

29 Mayıs 2013

28661

Cumhuriyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

29 Mayıs 2013

28661

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kâtip Çelebi ve Eserlerini Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

29 Mayıs 2013

28661

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığına Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf TEKİN atandı.

30 Mayıs 2013

28662

Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Mayıs 2013

28663

Akdeniz Üniversitesi Nükleer Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Mayıs 2013

28663

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Mayıs 2013

28663

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

31 Mayıs 2013

28663

Sekiz Üniversitede yüksekokul, enstitü ve fakülte kuruldu.

31 Mayıs 2013

28663

Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

2013-05-04 13:54:45

2013 YILI NİSAN  AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

3 Nisan 2013

28607

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

3 Nisan 2013

28607

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi  Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

4 Nisan 2013

28608

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu.

4 Nisan 2013

28608

Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 

8 Nisan 2013

28612

Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

11 Nisan 2013

28615

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yayımlandı. Kanun kapsamında;

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Göç Politikaları Kurulu kuruldu.

 

11 Nisan 2013

 28615

 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun yayımlandı

15 Nisan 2013

 28619

 Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Nisan 2013

 28619

 Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

15 Nisan 2013

 28619

 Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Medikal Ürünler Tasarım Araştırma, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

16 Nisan 2013

 28620

 Uşak Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Nisan 2013

 28621

 Akdeniz Üniversitesi Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Nisan 2013

 28621

 Hacettepe Üniversitesi Alkol Bilimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Nisan 2013

 28621

 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetlerinde Sınıflama ve Kodlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Nisan 2013

 28621

 İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Nisan 2013

 28621

 İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Nisan 2013

 28621

 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

17 Nisan 2013

 28621

 İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası Kreatif Ekonomi,  Kültür Endüstrileri ve Kreatif Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Nisan 2013

 28622

 Selçuk Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

18 Nisan 2013

 28622

 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6456 Sayılı Kanun ile Merkez Bankası  Denetleme Kurulu üyeliklerine atanma koşulları değiştirildi.

18 Nisan 2013

 28622

 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6456 Sayılı Kanun ile Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün adı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.

20 Nisan 2013

28624 

 Bülent Ecevit Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

22 Nisan 2013

 28626

 İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

22 Nisan 2013

 28626

 İstanbul Üniversitesi Tüketici Davranışları ve Davranışsal İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

22 isan 2013

 28626

 Kastamonu Üniversitesi Mantar Uygulama ve  Araştırma Merkezi kuruldu

 24 Nisan 2013

 28627

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapıldı.

25 Nisan 2013

 28628

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Göller Yöresi  Arkeoloji Araştırma Uygulama ve Araştırma

Merkezi kuruldu.

25 Nisan 2013

 28628

 Yeni Fakülte (6) ve yüksek okullar (9) kuruldu.

26 Nisan 2013

 28629

 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

26 Nisan 2013

 28629

 Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurulduğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkındaki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapıldı.

26 Nisan 2013

 28629

 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulunun bağlantısının değiştirilerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandı.

27 Nisan 2013

 28630

 Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü adıyla yeniden teşkilatlandırıldı.

28 Nisan 2013

 28631

 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Nisan 2013

 28631

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık ve Çam Balı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 Nisan 2013

 28631

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

28 an 2013

 28631

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Nisan 2013

 28632

 İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

29 Nisan 2013

 28632

 Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

2013-04-11 13:06:48

2013 YILI ŞUBAT AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Şubat 2013

28546

Özyeğin Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

3 Şubat 2013

28548

Kocaeli Üniversitesi Klinik ve Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

5 Şubat 2013

28550

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

5 Şubat 2013

28550

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği yayımlandı.

 

7 Şubat 2013

28552

Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

10 Şubat 2013

28555

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve araştırma Merkezi Kuruldu.

10 Şubat 2013

28555

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

10 Şubat 2013

28555

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

10 Şubat 2013

28555

Muş Alparslan Üniversitesi Kampüs Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

10 Şubat 2013

28555

Muş Alparslan Üniversitesi Yeşil Kampüs ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

10 Şubat 2013

28555

Muş Alparslan Üniversitesi Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

14 Şubat 2013

28559

Kastamonu Üniversitesi Su Sporları, Su ve Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

15 Şubat 2013

28560

Gediz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

 16 Şubat 2013

28561

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Kuruldu.

 

16 Şubat 2013

28561

Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu Kuruldu.

 

17 Şubat 2013

28562

Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Kaynak Bankası ve Genombilim Uygulama e Araştırma Merkezi Kuruldu.

17 Şubat 2013

28562

Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlerde Akademik Yapıyı  Güçlendirme Uygulama ve Araştırma  Merkezi Kuruldu.

23 Şubat 2013

28568

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar yayımlandı.

 

23 Şubat 2013

28568

Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu kuruldu.

24 Şubat 2013

28569

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Şubat 2013

28569

Gazi Üniversitesi Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı.

24 Şubat 2013

28569

Ordu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

24 Şubat 2013

28569

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih ACAR atandı.

24 Şubat 2013

28569

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Yadigar GÖKALP İLHAN  atandı.

25 Şubat 2013

28570

Okan Üniversitesi Enerji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

25 Şubat 2013

28570

Uluslararası Antalya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

 26 Şubat 2013

 28571

 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu

2013-02-11 15:34:20

2013 YILI OCAK AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

3 Ocak 2013

28517

Aksaray Üniversitesi Türk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin” adı “Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirildi.

3 Ocak 2013

28517

Maltepe Üniversitesi Çevre ve Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

4 Ocak 2013

28518

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU atandı.

4 Ocak 2013

28518

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne,  Prof. Dr. Yunus SÖYLET yeniden atandı.

4 Ocak 2013

28518

Cumhuriyet Üniversitesi Bölgesel Kalkınma ve İşbirliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi kapatıldı.

4 Ocak 2013

28518

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

4 Ocak 2013

28518

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

4 Ocak 2013

28518

Selçuk Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi; Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama

Merkezi; Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi; Yaşlı ve Engelliler Eğitimi Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi kapatıldı.

6 Ocak 2013

28520

Kırklareli Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

7 Ocak 2013

28521

Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

8 Ocak 2013

28522

Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

10 Ocak 2013

28524

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

10 Ocak 2013

28524

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

10 Ocak 2013

28524

Okan Üniversitesi Türkçe Ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

 

10 Ocak 2013

28524

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

11 Ocak 2013

28525

Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

14 Ocak 2013

28528

Yalova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

 16 Ocak 2013

28530

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve  Uygulama Merkezi Kuruldu.

 16 Ocak 2013

28530

Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Kuruldu.

16 Ocak 2013

28530

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

16 Ocak 2013

28530

Tunceli Üniversitesi  İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

 17 Ocak 2013

28531

Gazi Üniversitesi Baş Ağrısı Uygulama ve  Araştırma Merkezi Kuruldu.

 17 Ocak 2013

28531

Giresun Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

18  Ocak 2013

28532

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği yürürlüğü konuldu. Yönetmelik kapsamında Şiddeti Önleme ve  İzleme Merkezi (ŞÖNİM) kuruldu.

 18 Ocak 2013

28532

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

19  Ocak 2013

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun yayımlandı.

 

 21 Ocak 2013

28535

İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

  21 Ocak 2013

28535

İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

  21 Ocak 2013

28535

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkezi Kuruldu.

21 Ocak 2013

28535

İstanbul Ticaret Üniversitesi Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

 28 Ocak 2013

 28542

 Ticaret Sicili Yönetmeliği yayımlandı.

  28 Ocak 2013

28542

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

 28 Ocak 2013

28542

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

 29 Ocak 2013

28543

Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

 29 Ocak 2013

28543

Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Uygulama

ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

29 Ocak 2013

28543

Kimya Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Sgm/2008-4)’De Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

 

30 Ocak 2013

28544

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

30 Ocak 2013

28544

Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve

Uygulama Merkezi Kuruldu.

30 Ocak 2013

28544

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  Kuruldu.

31 Ocak 2013

28545

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuruldu.

31 Ocak 2013

28545

Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Kuruldu.

31 Ocak 2013

28545

Karadeniz Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

31 Ocak 2013

28545

Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

2013-02-04 11:53:55

 2012 YILI EKİM, KASIM VE ARALIK AYI GÜNCELLEMELERİ

2012 YILI EKİM  AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Ekim 2012

28428

Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

4 Ekim 2012

28431

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler/kurumlar bünyesinde Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) kuruldu

4 Ekim 2012

28431

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ya da yardımcısının başkanlığında; ÇİM Yönetim ve Koordinasyon Kurulu kuruldu

7 Ekim 2012

28434

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

7 Ekim 2012

28434

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

7 Ekim 2012

28434

Kastamonu Üniversitesi Şeyh Şaban-I Velî Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

8 Ekim 2012

28435

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Araştırma Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

9 Ekim 2012

28436

İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

9 Ekim 2012

28436

Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

12 Ekim 2012

28439

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

12 Ekim 2012

28439

Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

12 Ekim 2012

28439

Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

12 Ekim 2012

28439

Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

12 Ekim 2012

28439

Hacettepe Üniversitesi Anaplastoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

12 Ekim 2012

28439

İnönü Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

12 Ekim 2012

28439

Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

15 Ekim 2012

28442

Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

16 Ekim 2012

28443

Fırat Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

17 Ekim 2012

28444

Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

17 Ekim 2012

28444

Işık Üniversitesi Alternatif Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi kuruldu

17 Ekim 2012

28444

Işık Üniversitesi Çevre Etki Değerlendirme, Çevre Eğitimi, Kuş Araştırma ve Halkalama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

17 Ekim 2012

28444

Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

17 Ekim 2012

28444

Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

19 Ekim 2012

28446

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

20 Ekim 2012

28447

Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Hüsem) Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı

20 Ekim 2012

28447

Hacettepe Üniversitesi Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Tanı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

20 Ekim 2012

28447

Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kuruldu

20 Ekim 2012

28447

Ulusal Siber Güvenlik Kurulu kuruldu

21 Ekim 2012

28448

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

21 Ekim 2012

28448

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

23 Ekim 2012

28450

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

 

2012 YILI KASIM AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

1 Kasım 2012

28454

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

1 Kasım 2012

28454

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

1 Kasım 2012

28454

Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

5 Kasım 2012

28458

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

6 Kasım 2012

28459

Bahçeşehir Üniversitesi Kreatif Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

10 Kasım 2012

28463

EXPO 2016 Antalya Ajansı kuruldu

11 Kasım 2012

28464

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

11 Kasım 2012

28464

Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

14 Kasım 2012

28467

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

19 Kasım 2012

28472

Dicle Üniversitesi Alevilik ve Ehl-İ Beyt Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

20 Kasım 2012

28473

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hayvancılık Araştırma, Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

21  Kasım 2012

28474

Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

21 Kasım 2012

28474

Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

26 Kasım 2012

28479

Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

 

26 Kasım 2012

28479

Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Değiştirildi

27 Kasım 2012

28480

Bahçeşehir Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Uygulama ve Araştırma
Merkezi kuruldu

27 Kasım 2012

28480

Düzce Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

29 Kasım 2012

28482

Hacettepe Üniversitesi Yutma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

29 Kasım 2012

28482

Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

30 Kasım 2012

28483

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahmedi Hani Bilim, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

30 Kasım 2012

28483

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

30 Kasım 2012

28483

Bursa Orhangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

30 Kasım 2012

28483

Okan Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu


2012 YILI ARALIK  AYI GÜNCELLEMELERİ

Tarih

Sayı

Değişiklik

2 Aralık 2012

28485

Canik Başarı Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

2 Aralık 2012

28485

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu

3 Aralık 2012

28486

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama  ve Araştırma Merkezi kuruldu

6 Aralık 2012

28489

13 İl’de Daha Sınırları İl Mülki Sınırı olmak üzere Büyükşehir Kurulmasına Dair 12/11/2012 Tarihli ve  6360 Sayılı Kanun yayımlandı.

8 Aralık 2012

28491

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

9 Aralık 2012

28492</